Nume
Parola
Vizualizări: 8561
Concursul "Topul inovaţiilor", ediţia a IV-a
Mun. Chisinau, 15 Martie 2012 — Academia de Ştiinţe a Moldovei
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Agenţia pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
anunţă Concursul "Topul inovaţiilor", ediţia a IV-a
Scopul concursului este sporirea eficacităţii şi competitivităţii activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, promovarea şi stimularea activităţii ştiinţifice şi de inovare în Republica Moldova, identificarea celor mai valoroase 10 inovaţii ale a.2012, crearea opiniei publice favorabile privitor la potenţialul inovaţional al ţării; crearea unei baze de date a inovaţiilor.
Concursul este deschis pentru participarea savanţilor instituţiilor/organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, persoanelor fizice şi juridice, de stat sau private, care activează pe teritoriul Republicii Moldova şi în a.2012 au inventat sau implementat inovaţii şi tehnologii inovaţionale.
Învingătorii în concurs vor beneficia de premii băneşti şi diplome de menţiune. De asemenea în cadrul Concursului „Topul inovaţiilor” va fi acordată nominaţia „Inovaţia anului, 2012”.
Dosarele la concurs se vor prezenta până la data de 15 octombrie 2012 pe suport de hârtie şi în variantă electronică la Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic pe adresa: mun.Chişinău, str.Mioriţa 5, bir.409, precum şi prin e-mail: concurs@aitt.md.
Condiţiile de participare şi modul de pregătire a dosarelor sunt stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea Concursului, care poate fi accesat la: www.aitt.md şi www.agepi.md.
Relaţii suplimentare la tel.: 88 25 66