Nume
Parola
Vizualizări: 7369
Elaborarea sistemului geoinformaţional al calităţii solurilor pentru agricultura performantă în Republica Moldova
mun. Chisinau, 11 Iunie 2012 — Sunteţi agent economic din domeniul agriculturii, construcţiilor? Vă interesează calitatea solurilor în Republica Moldova? Aveţi nevoie de informaţii rapide despre calitatea solurilor din orice regiune a Republicii Moldova?
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, Î.M. TRIMETRICA SRL au elaborat sistemul geoinformaţional al calităţii solurilor pentru agricultura performantă, care conţine tehnologia modernă de cartare a solurilor (SIG), portalul şi serviciile Geoweb. Acestea oferă posibilitatea de a utiliza rapid informaţia privind starea de calitate şi nivelul de degradare a solurilor pentru aplicarea complexului de măsuri în vederea minimalizării proceselor negative şi de conservare a fertilităţii solurilor.
Metodologia de cartografiere inovaţională se bazează pe hărţi ale învelişului de sol al Republicii Moldova cu descrieri succinte ale structurii, pe vectorizarea spaţială a contururilor şi introducerea informaţiei atributive (în total 24 de indicatori) pentru fiecare contur de sol în parte. Sistemul Geoweb serveşte ca bază pentru elaborarea diferitor proiecte: organizarea antierozională, ameliorarea solurilor degradate, aprecierea fondului irigaţional şi organizarea teritorială a gospodăriilor.
Această realizare a fost elaborată în rezultatul proiectului de transfer tehnologic, cu suportul financiar al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (conducător de proiect –Iurii Rozloga).
Pentru mai multe detalii, vă puteţi adresa la: 88-25-66.
aitt@aitt.md