Nume
Parola
Vizualizări: 10955
Conceptul de agricultură ecologică şi ce preparate utilizăm pentru a obţine Produse Ecologice
11 Iunie 2012 — În condițiile unei tendințe în creștere de preocupare față de agricultura organică și un stil de viață sănătos, savanţii din întreaga lume, inclusiv cei de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, sunt preocupaţi de introducerea conceptului de “agricultură ecologică” şi “produs ecologic” în viaţa de zi cu zi a consumatorilor, prin elaborarea şi implementarea noilor tehnologii pentru obţinerea produselor agricole ecologice cu calităţi nutritive înalte.
Totuși, obţinerea producţiei ecologice certificate ar fi imposibilă fără utilizarea unor preparate de protecţie ecologic inofensive, care ar permite obţinerea unor produse ecologic pure, cu calităţi gustative înalte și care ar proteja plantele contra bolilor şi dăunătorilor în aşa măsură încît prejudiciile provocate de ele să fie nesemnificative şi să nu conducă la pierderi economice.
În Republica Moldova, cercetările în acest scop sunt efectuate în cadrul Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ţinând cont de faptul că producţia agroalimentară ecologică certificată începe a fi un sector foarte important în Republica Moldova, iar numărul unităţilor care aplică metode de producţie agroalimentară ecologică, inclusiv preparate ecologice de protecţie a plantelor, este în creştere, în cadrul Institutului, cu suportul financiar al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a fost realizat proiectul de transfer tehnologic „Implementarea tehnologiilor de producere a preparatelor ecologic inofensive de protecţie a plantelor” (conducător al proiectului - Vladimir Todiraş, dr. hab.), în rezultatul căruia a fost elaborată tehnologia de producere a preparatelor ecologice. Astfel, pentru prima dată în Republica Moldova au fost obţinute preparate noi pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor – „Funecol”, „Pelecol” si „Recol”, care corespund cerinţelor agriculturii ecologice. Cofinanţatorul şi beneficiarul rezultatelor acestui proiect este întreprinderea “Eco-Consult” SRL, rezident al Parcului ştiinţifico-tehnologic “INAGRO”. În prezent, aceste produse sunt testate şi implementate de beneficiar pe terenurile certificate sub producţie ecologică ale PŞT “INAGRO”, care este specializat în agricultură intensivă şi ecologică şi care, la rândul său, acordă o atenţie deosebită implementării conceptului de “agricultură ecologică“ în R.Moldova.
Tehnologia de obţinere a produselor “Funecol”, „Pelecol” si „Recol” este una inovativă pe piață, având o mare importanţă socială şi economică pentru ţară. Sub formă de soluţie apoasă şi cu componenţi de toxicitate redusă care sunt admiși pentru agricultura ecologică în conformitate cu legea, preparatul Funecol a demonstrat eficacitate înaltă în combaterea bolilor la castraveţi și tomate în sol protejat. Doza de cupru metalic pentru tratamente este de 3-5 ori mai mică față de doza recomandată la preparatele înregistrate (Coproxat, Koside, Zeama bordoleză). Preparatul Pelecol, sub formă de microemulsie şi componenţi cu toxicitate redusă, a demonstrat eficacitate înaltă în combaterea afidelor, acarienilor şi musculuței de seră la plantele decorative, castraveți și tomate în sol protejat și în calitate de adjuvant. La momentul actual, preparatul ecologic Recol este în proces de elaborare. Preparatele sunt înregistrate la Centrul de Stat pentru Omologarea Produselor de uz fitosanitar.
Pentru mai multe detalii, vă puteți adresa la: 88 25 66; e-mail: aitt@aitt.md (Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic).