Nume
Parola
Vizualizări: 10279
Buletinul informativ al proiectului „Gestionarea eficientă a migraţiei de muncă şi a calificărilor”, nr. 1, iunie 2012
Chişinău, 29 Iunie 2012 — Proiectul „Gestionarea eficientă a migraţiei de muncă şi a calificărilor” a editat prima ediţie a Buletinului informativ bianual, care consemnează activităţi-cheie ale acestei iniţiative care se axează pe dezvoltarea capacităţilor partenerilor naţionali din Republica Moldova şi Ucraina în vederea reglementării migraţiei de muncă şi promovării revenirii durabile a lucrătorilor migranţi, cu o atenţie deosebită acordată consolidării capitalului de resurse umane şi prevenirii pierderii de calificări.

Subiectele ediţiei sunt:

• Republica Moldova la Bruxelles: vizită de studiu pentru schimb de experienţă şi consolidare de cunoştinţe în managementul migraţiei de muncă

• Cunoştinţe, abilităţi şi instrumente practice în aplicarea acordurilor bilaterale de securitate socială: Securitatea socială pentru migranţii din Republica Moldova

• Mesajul Dlui Sergiu Sainciuc, Viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Preşedintele Comitetului de Supraveghere al proiectului „Gestionarea eficientă a migraţiei de muncă şi a calificărilor”

• Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă şi partenerii lor învaţă cel mai bine prin dialog: Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă din Moldova doresc să-şi extindă rolul pe pieţele de muncă locale şi internaţionale

• Validarea învăţării non-formale şi informale: Calificările şi abilităţile migranţilor şi non-migranţilor trebuie valorificate

• Migraţia forţei de muncă are nevoie de statistici sigure şi relevante.

Proiectul „Gestionarea eficientă a migraţiei de muncă şi a calificărilor” este finanţat de Uniunea Europeană (UE) şi implementat de Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) împreună cu partenerii sociali, Guvernele Republicii Moldova şi Ucrainei, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) şi Banca Mondială. Proiectul face parte din programul tematic al UE de cooperare cu ţările terţe în domeniul migraţiei şi azilului.

Conţinutul Buletinului informativ bilunar ILO poate fi accesat aici:
http://issuu.com/urmata/docs/buletin_ilo_ro_tipar

INFORMAŢII DE CONTACT:
Organizaţia Internaţională a Muncii, Oficiul Proiectului în Republica Moldova
Adresa: str. V. Alecsandri nr. 1, of. 706, Chişinău, MD-2009, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 26 93 99
e-mail: lipcanu@ilo.org, povar@ilo.org, www.ilo.org

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova
Adresa: str. Ciuflea nr. 36/1, Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
tel. +373 22 23 29 40/1, fax: +373 22 23 28 62
e-mail: iomchisinau@iom.int, www.iom.md

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova
Adresa: str. V. Alecsandri, nr. 1, Chişinău, MD-2009, Republica Moldova
tel.: +373 22 26 93 01, fax: +373 22 26 93 10
e-mail: secretariat@mmpsf.gov.md, www.mmpsf.gov.md