Nume
Parola
Vizualizări: 11085
Promo-LEX a lansat Raportul de monitorizare a Campaniei „Cu ochii pe poliție”
4 Martie 2013 — La conferinţa de presă privind rezultatele campaniei de monitorizare „Cu ochii pe poliție”, Asociația Promo-LEX a prezentat Raportul de monitorizare a poliției. Campania s-a desfășurat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al R.Moldova în perioada 12 – 26 februarie 2013 pe întreg teritoriul R.Moldova, având drept scop monitorizarea activității poliției de ordine publică în vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate de aceasta.

“Echipa de 45 monitori ai Asociației Promo-LEX au vizitat toate comisariatele de poliție din țară și au completat câte un chestionar compus din 42 întrebări structurate pentru pilonii doi şi trei ai campaniei. În afara comisariatelor de poliție, monitorii Promo-LEX au vizitat în mod aleatoriu 108 secții, sectoare și/sau posturi de poliție de pe întreg teritoriul țării” a precizat Ion Manole, directorul executiv al Asociaţiei Promo-LEX.

Rezultatele monitorizării arată că polițiștii respectă regulile minime de etichetă profesională și au un comportament compatibil cu statutul de polițist. Monitorii au raportat că, în general comportamentul polițiștilor din patrulele de ordine publică corespunde rigorilor stabilite de Codul de Etică și Deontologie al Polițiștilor.

“Totuşi, raportul constată şi o serie de lacune în prezentarea informației despre comisariatele, secțiile, sectoarele și posturile de poliție pe pagina web a MAI. Constatările monitorilor indică faptul că atât comisariatele de poliție cât și secțiile sau posturile de poliție din teritoriu sunt destul de dificil de găsit întrucât practic nu există indicatoare sau panouri informative care să ghideze cetățenii spre sediile secțiilor de poliție. La fel, monitorii au constatat că majoritatea polițiștilor nu poartă elemente vizibile de identificare și nu dispun de pachete de prim ajutor medical” a menţionat Ion Manole.

“Apreciem faptul că Promo-LEX este una dintre cele mai active organizaţii care colaborează cu MAI, ne susţin, iar atunci când ne critică o fac din intenţii bune şi constructive. În privinţa politiştilor care au fost surprinşi în ipostaze care ridică semne de întrebare în privinţa legalităţii acţiunilor vor fi pornite anchete interne pentru a lua măsurile cuvenite. Multe din recomandările raportului realizat de Promo-LEX anticipează ceea ce ne-am propus să facem în cadrul reformei” a declarat Vice-ministrul afacerilor interne, Ion Bodrug.

“Asigurarea unei patrulări eficiente a localităților; sporirea efectivului poliției de ordine publică în vederea patrulării localităților din mediul rural; executarea reparațiilor urgente în secțiile de poliție aflate în stare deplorabilă; instruirea continuă a ofițerilor de poliție din perspectiva eticii profesionale, sunt doar câteva din recomandările raportului”, a concluzionat Ion Manole.

Raportul a fost elaborat de către echipa de analiză din cadrul Programului de monitorizare a proceselor democratice al Asociației Promo-LEX. Datele prezentate în raport sunt colectate prin observare directă, iar concluziile şi recomandările acestui raport sunt formulate cu bună credinţă având drept scop contribuţia la sporirea calității serviciilor oferite de poliție.

Campania de monitorizare a poliției a fost realizată în cadrul unui proiect implementat de UMDPL, Kiev, Ucraina finanțat de Ambasada Marii Britanii în Kiev, Ucraina. Campania s-a desfășurat în 6 țări (Moldova, Ucraina, Belarus, Armenia, Rusia și Tadjikistan). Concluziile și constatările reflectate sau opiniile exprimate în perioada Campaniei de monitorizare sau în Raport, exprimă opinia și poziția exclusivă a autorilor și nu reflectă în mod obligatoriu opinia Ambasadei Marii Britanii în Kiev.

Varianta electronică a Raportului este disponibilă aici: http://www.promolex.md/upload/publications/ro/doc_1362399307.pdf

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Ion Manole, Director Executiv, Asociația Promo-LEX, tel: (22) 450024, GSM: 069070800, e-mail: promolex.pr@gmail.com
Iulia Munteanu, Ofiţer de Presă, tel: (22) 450024, GSM: 069072579, e-mail: pr@promolex.md