Nume
Parola
Vizualizări: 8843
Fundația ERSTE anunță deschiderea perioadei de aplicații la Bursa pentru Cercetare Socială, ediția 2014 - 2016
Chisinau, 30 Iunie 2014 — Schimbările demografice şi socio-economice care afectează dezvoltarea Europei Centrale, de Est şi de Sud-Est sunt printre cele mai importante provocări pentru viitorul coeziunii sociale şi al solidarităţii în societatea noastră.

Fundaţia ERSTE invită cercetătorii, oamenii de ştiinţă şi practicienii din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est să aplice cu proiecte de cercetare pe teme legate de schimbările demografice, economice şi sociale. Bursele sunt acordate pe baza unei propuneri care vizează tema de cercetare descrisă mai jos, abordată dintr-o perspectivă teoretică, empirică sau practică.

Tema ediţiei 2014 - 2016 a programului de burse pentru cercetare socială este: „Diaspora, statele-naţiune și societățile majoritare din Europa Centrală și de Est”.

Termenul limită de înscriere este 24 august 2014. Propunerile de proiecte vor fi trimise în limba engleză folosind sistemul online: https://apply.erstestiftung.org/fellowship.

Prin Bursa pentru Cercetare Socială Fundaţia ERSTE îşi propune să analizeze relaţia dintre diverse grupuri ale diasporei, ţara lor de reşedinţă şi ţara lor de origine, precum şi implicarea diasporei în dezvoltarea economică, viaţa politică, relaţia cu guvernele şi cu societatea civilă în general. Propunerile de proiecte de cercetare trebuie să ia în considerare atât oportunităţile, cat şi provocările create de diaspora şi de migraţia internaţională. În realizarea proiectelor de cercetare aplicanţii trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

• Cum se ocupă ţările din Europa Centrală şi de Est de diaspora stabilită pe teritoriul lor?
• Care este relaţia dintre ţările Europei Centrale şi de Est, diaspora din ţările învecinate şi cetăţenii care au emigrat pe teritoriul altor ţări?
• Care este relaţia dintre diaspora şi guverne?
• Ce roluri pozitive sau negative joacă diaspora în relaţia dintre ţările lor de reşedinţă şi ţara lor de origine?
• În ce măsură poate fi considerată diaspora un agent al schimbării ?
• Strategiile existente de implicare a diasporei în ţările din Europa Centrală şi de Est pot servi ca “bune practici” pentru ceilalţi?
• Care este interacţiunea dintre diaspora şi societatea majoritară?
• Ce rol a jucat diaspora în procesul de construcţie naţională din ţările din Europa Centrală şi de Est?
• Care este contribuţia migraţiei internaţionale şi a diasporei la transformarea economică şi socială a ţărilor din Europa Centrală şi de Est?
• Cum poate susţine sectorul privat (inclusiv organizaţiile non-profit) contribuţiile pe care le are diaspora în ţara de origine?
• Ce rol joacă/poate juca UE în exploatarea potenţialului de dezvoltare a diasporei din Europa Centrală şi de Est?
• Care sunt normele, credinţele şi practicile pe care diaspora din Europa Centrală şi de Est le transmite sau le transformă?

Beneficii pentru câștigători:

Câştigătorii bursei vor primi sprijin financiar timp de un an pentru cercetarea propusă, vor avea ocazia să participe la conferinţe ştiinţifice şi vor fi integraţi intr-o reţea internaţională de cercetători şi practicieni interesaţi de subiecte precum: schimbările socio-economice şi demografice, ocuparea forţei de muncă şi şomajul, îmbătrânirea populaţiei, migraţia şi transferul de obiceiuri între generaţii. În plus, pe parcursul dezvoltării proiectelor vor avea ocazia să participe la diverse ateliere de lucru interne precum: întâlnirea preliminară, şcoala de vară, evenimentul de închidere şi alte evenimente publice.

Finanţarea acordată pentru activităţile de cercetare, întâlniri, interviuri cu experţi, traduceri şi cheltuielile de călătorie va avea valoarea totală de 12.000 €.

Selecţia bursierilor se va face pe bază de concurs. Un juriu format din cadre universitare şi profesionişti din diferite universităţi şi alte instituţii vor examina toate aplicaţiile şi vor intervieva solicitanţii preselectaţi pentru programul de burse 2014-2016. Pentru mai multe detalii despre calendarul competiţiei şi condiţiile de participare vă rugăm accesaţi: http://www.erstestiftung.org/wp-content/uploads/2014/06/Fellowship-for-Social-Research_Call-2014.pdf

Rezultatele vor oferi o bază fundamentată şi practică pentru diferiţi factori de decizie, societatea civilă şi mediul de afaceri, dar şi pentru activitatea Fundaţiei ERSTE în Europa Centrală şi de Est. Recomandările specifice ale cercetătorilor vor fi promovate în regiune de Fundaţia ERSTE şi partenerii săi în cadrul organizaţiilor şi instituţiilor relevante care activează în sfera politică, societatea civilă şi sfera economică.

Contact (presă):

Andreea Gurau – Fundaţia ERSTE, Departamentul Comunicare:
Tel. +43 50100 619614,
E-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org

Tudor Stefan - PR Specialist Fundaţia ERSTE in Moldova:
Mob. 069143488
E-mail:tustefan@gmail.com