Nume
Parola
Vizualizări: 11000
Moldova distruge peste 1400 de arme cu suportul PNUD și SEESAC UE
17 Decembrie 2015 — Pe 17 decembrie 2015, Inspectoratul General de Politie al Ministerului Afacerilor Interne, cu sprijinul Uniunii Europene, a distrus peste 1.400 de arme de calibru mic și armament ușor la întreprinderea JST ARES UT, o companie care deține utilaj de topire a metalului. Această distrugere îmbunătățește securitatea națională și regională și evidențiază contribuția Republicii Moldova la eforturile mondiale de neproliferare. Distrugerea surplusului de arme reduce riscul de proliferare și favorizează în mod direct stabilitatea și pacea.

Problema proliferării ilicite a armelor de calibru mic și a armamentului ușor în Europa de Sud-Est este una regională și, respectiv, necesită soluții regionale, care sunt puse în aplicare permanent, cu sprijinul UE, prin intermediul Agenției Sud-Est Europene pentru Controlul Armelor Mici şi Armamentului Uşor (SEESAC) - o inițiativă regională de control al armelor al Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și al Consiliului de Cooperare Regională. Decizia Consiliului UE 2013/730 / PESC a Consiliului, în sprijinul SEESAC pentru dezarmare și control al armelor în Europa de Sud-Est, , în cadrul căreia este finanțată distrugerea armelor, reprezintă un exemplu concret de astfel de măsuri.

“Acțiunea de astăzi reduce considerabil riscul de răspândire și comercializare a armelor păstrate ilegal fie care nu corespund cerințelor aferente, contribuind, astfel, la consolidarea stabilității regionale în Europa de sud-est. Iar, prin asigurarea unui control mai strict asupra eliberării permiselor de port armă, inclusiv a deținerii şi utilizării armelor de foc de către persoanele fizice, vom creste nivelul securității publice”, a afirmat Ministrul Afacerilor Interne, Oleg Balan.

“Evenimentele tragice recente din întreaga lume servesc drept mărturie a problemei stringente privind securitatea publică care provine din traficul ilicit și utilizarea ilegală de arme de calibru mic și al armamentului pentru sporirea criminalității, actelor de terorism, și subminarea consolidării păcii și a eforturilor de dezvoltare pe termen lung. Aceste probleme afectează nu numai zonele actelor de violență, dar şi regiunile - Europa de Sud-Est - de multe ori identificată drept o sursă. Pentru a combate aceste amenințări, lucrăm atât la nivel regional, cât și la nivel local - abordând atât cauzele, cât și efectele pe care utilizarea ilegală a armelor de foc o are asupra societății și vieții oamenilor”, a declarat reprezentanta rezidentă adjunctă a PNUD în Moldova, Narine Sahakyan. “La nivel național desfășurăm, în cooperare cu autoritățile naționale, o serie de activități care încurajează controlul și monitorizarea mai strictă a armelor de foc. Reducerea numărului excedent de arme mici şi armamente uşoare, AMAU, în țară este una dintre acele activități care a prilejit acest eveniment”, a adăugat Narine Sahakyan.

Promovarea unei societăți juste, pașnice şi incluzive este unul din cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă adoptate de Organizația Națiunilor Unite la Summit-ul de Dezvoltare Durabilă de la New York, în luna septembrie a acestui an, pe care membrii ONU şi-au propus să le realizeze până în 2030. Evenimentul de distrugere de astăzi reprezintă o contribuție directă la realizarea Obiectivul 16 pentru Dezvoltarea Durabilă, care are drept scop reducerea în mod semnificativ a tuturor formelor de violență și colaborarea cu guvernele și comunitățile pentru găsirea de soluții durabile pentru conflict și nesiguranță.

Distrugerea de astăzi este a patra implementată în comun de către PNUD SEESAC și Ministerul de Interne al Republicii Moldova, evenimente similare având loc şi în 2005, 2007 și 2009.