Nume
Parola

Fă-ți cont de companie/organizație pentru a-ți crește prezența în presă și mediul online

  • 11 461 comunicate de presă
  • 139 instituţii/companii înscrise
  • 329 jurnalişti înscrişi
  • 474 utilizatori înscrişi
Vizualizări: 62
9 Iunie 2023 — În contextul adoptării de către Parlament în prima lectură a Legii privind amalgamarea voluntară a primăriilor, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) vine cu următoarele precizări: amalgamarea voluntară reprezintă doar un instrument care, în anumite condiții, ar putea produce efecte pozitive și să fie aplicat de către unele colectivități locale prin unificarea structurilor sale administrative în vederea consolidării capacităților și posibilităților economice, financiare, umane, sociale, culturale etc., în vederea creșterii calității serviciilor publice și a vieții cetățenilor din mediul rural/urban din Republica Moldova.
Vizualizări: 56
Raionul Florești, 9 Iunie 2023 — Lucrările de construcție-montaj pentru alimentarea cu apă potabilă a șase localități din raionul Florești, prin conectarea acestora la apeductul magistral Soroca-Bălți, se finalizează. Lucrările au fost executate în cadrul unui proiect de dezvoltare regională implementat de Agenție de Dezvoltare Regională (ADR) Nord din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Vizualizări: 69
8 Iunie 2023 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a organizat astăzi, pe data de 08 iunie 2023, o Masa rotundă cu tema "Concluzii, recomandări și lecții învățate ca urmare a Concursului de propuneri de proiecte".

Evenimentul a avut loc în incinta Consiliului Raional Ialoveni și a reunit reprezentanți ai orașelor din Regiunea Centru, care au participat la Concursul competitiv pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale începând cu 01 noiembrie 2022.
Vizualizări: 110
7 Iunie 2023 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a expediat o sesizare prim-ministrului Dorin Recean și Cancelariei de Stat, în care puterea centrală este informată despre multiplele sesizări parvenite la CALM din partea autorităților publice locale, pe faptul presiunilor din partea Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, cu amenințarea sancționării contravenționale a primarilor sau a conducătorilor de instituții locale subordonate APL, pe motiv că instalațiile și rețelele electrice existente în instituțiile publice locale ar fi vechi și nu corespund cerințelor actelor normative în vigoare.

CALM amintește că obiectivele infrastructurii sociale sunt construite încă în perioada sovietică, mai ales în localitățile rurale, iar bugetele locale austere nu permit reconstrucții capitale în cele mai multe localități.
Vizualizări: 109
6 Iunie 2023 — Astăzi, echipa de lucru formată din reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională(ADR) Centru, beneficiarul proiectului și antreprenorul care execută lucrările au efectuat o vizită de monitorizare în cadrul proiectului "Valorificarea potenţialului turistic al regiunii de centru a R. Moldova".
Vizualizări: 114
6 Iunie 2023 — 15 întreprinderi sociale, organizații ale societății civile și reprezentanți ai Ministerului Economiei au mers într-o vizită de studiu în Barcelona, Spania.

Timp de 3 zile, 22-24 mai 2023, antreprenorii au vizitat 8 întreprinderi de inserție și organizații non-profit care desfășoară activități economice pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele din categorii vulnerabile din regiunea Catalonia: persoane cu dizabilitate, refugiați, emigranți, femei, copii și tineri, foști deținuți etc.
Vizualizări: 208
Chișinău, 31 Mai 2023 — INTERVIU cu doamna SVETLANA BOLOCAN, Șefa Direcției Prevenirea Poluării și Managementul Deșeurilor, Ministerul Mediului al Republicii Moldova, în contextul activităților proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

– În cadrul unul atelier privind prevenirea și reducerea riscurilor asociate deșeurilor de mercur, în care ați fost unul dintre formatori, în noiembrie 2022, s-a constituit o platformă comună de cooperare dintre administrația publică centrală, administrația publică locală, agenții economici, sistemele colective și alți constituenți. Aici cuvântul-cheie este COOPERARE.
Vizualizări: 177
Chișinău, 31 Mai 2023 — INTERVIU cu doamna RODICA POPRIȚAC, Inspectoare principală în Direcția control gestionare deșeuri și substanțe chimice la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, în contextul activitățile proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

– Anuarul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, intitulat „Protecția mediului în Republica Moldova”, face referiri, în capitolul consacrat managementului deșeurilor și substanțelor chimice, și la deșeurile de mercur. Ce evoluții pozitive din ultimii ani ne puteți împărtăși la acest subiect?
Vizualizări: 172
Chișinău, 31 Mai 2023 — INTERVIU cu doamna AURELIA BAHNARU, Președinta Asociației Obștești Centrul de Instruire și Consultanță „E-CIRCULAR”, în contextul activităților proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

– Centrul de Instruire și Consultanță „E-Circular” oferă suport sectorului public, privat și societății civile din Republica Moldova în dobândirea bunelor practici și competențelor în gestionarea eficientă a deșeurilor, economie circulară, suport în implementarea proiectelor de mediu, inclusiv programe de formare profesională continuă în diverse domenii. Cum s-a implicat organizația dumneavoastră, ce contribuție a avut, are în realizarea proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”?
Vizualizări: 171
Chișinău, 31 Mai 2023 — În această serie de animaţii, axate pe jurnalismul comunitar, este – credem – acum momentul potrivit să discutăm și despre INSTRUMENTE.

Pentru că știm deja CE ÎNSEAMNĂ acest gen de jurnalism care povestește – în texte, fotografii sau secvențe video – despre problemele și bucuriile unei localități.