Nume
Parola
Vizualizări: 5780
Atelier de lucru cu scopul de a spori adaptarea Republicii Moldova la schimbările climatice
12 Septembrie 2017 — Captarea și utilizarea durabilă a apelor pluviale prin intermediul reabilitării iazurilor/heleșteielor existente și construcției altor noi a fost principalul subiect discutat în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat, pe 5 septembrie 2017, la Chișinău. Evenimentul a fost organizat în aspectul identificării necesităților în domeniul reabilitării și/sau construcției de iazuri/heleșteie la nivel de comună/localitate prin completarea și analiza chestionarelor de evaluare. Astfel, la eveniment au participat reprezentanții autorităților publice locale de nivelul II, iar în cadrul evenimentului au subliniat necesitatea de reabilitare a iazurilor vechi și construcția altor în localitățile rurale.

Atelierul de lucru a fost organizat de Oficiul ”Schimbarea Climei”, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu PNUD Moldova, care sunt în procesul de elaborare a unei propuneri de proiect pentru Partenerii de dezvoltare ce ține de stabilirea aspectelor de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice. Scopul a fost de a identifica starea actuală a capacităților sectoriale existente, precum și a necesităților de viitor privind planificarea și implementarea acțiunilor de adaptare la nivel de sector.

În deschiderea evenimentului, managerul Oficiului „Schimbarea Climei”, Vasile Scorpan a vorbit despre captarea și utilizarea durabilă a apelor pluviale prin intermediul reabilitării iazurilor și heleșteielor existente și necesităților pentru viitor de construcție a acestora și punctat modul de implementare etapizată a acestei inițiative de adaptare la schimbările climatice.

În cadrul discuțiilor s-a menționat că insuficiența resurselor de apă în țară a devenit o problemă actuală și stringentă pe motivul vulnerabilității țării, în special a comunităților rurale la schimbările climatice. Fapt ce necesită măsuri de adaptare ce vor reduce vulnerabilitatea și vor mări reziliența la viitoarele hazarduri climatice.

În acest sens, participanții la eveniment au subliniat că una din acțiunile de adaptare ține de colectarea și utilizarea durabilă a apelor provenite în urma ploilor și topirii zăpezii. Aceste resurse acvatice se propun a fi colectate atât în iazurile și heleșteiele existente reabilitate cât și în unele noi construite.

Intervenția de adaptare va fi promovată în baza unui studiu de fezabilitate privind necesitățile localităților în aceste construcții acvatice.

Ulterior va fi elaborat un plan de acțiuni pentru reabilitarea sau construcția acestora și vor fi identificați partenerii externi de finanțare a acestor activități.

Totodată, pe parcursul discuțiilor experți naționali în schimbări climatice și resurse de apă au vorbit despre scenariile climatice de viitor, vulnerabilitatea și adaptarea la aceste schimbări, precum și au prezentat starea actuală a sectorului și necesitățile de reabilitare.

„În cadrul proiectului vom stabili fezabilitatea intervenției de adaptare, inclusiv costurile și vom identifica sursele de finanțare. Pentru elaborarea studiului de fezabilitate și activităților de reabilitare vor fi purtate discuții și negocieri cu partenerii de dezvoltare”, a precizat Ala Druță, Managerul Proiectului ADA/PNUD „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice”.

Această activitate vine în sprijinul realizării țintelor Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1009 din 10.12.2014 și a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Menționăm, evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice”, cu suportul Agenției de Cooperare pentru Dezvoltare a Austriei (ACDA/ADA) şi finanțarea din partea Ministerului Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Managementului Apelor al Austriei.