Nume
Parola
Vizualizări: 6532
Mesajul Avocatului Poporului, Mihail Cotorobai, în contextul Forumului mass-media, ediția 2017, din 14-15 noiembrie 2017
Chișinău, 14 Noiembrie 2017 — Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, salută participanții la Forumul mass-media, ediția 2017, la care urmează a fi examinate problemele comunității jurnalistice din țară, identificate soluții pentru acestea și adoptată o foaie de parcurs pentru dezvoltarea mass-media din Republica Moldova.

Ombudsmanul apreciază înalt importanța acestui eveniment, la care participă nu doar jurnaliști din țară, dar și experți în domeniu de peste hotare, parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova și, nu în ultimul rînd, reprezentanți ai autorităților. Experiența edițiilor anterioare ale Forumului anual al jurnaliștilor a demonstrat utilitatea discuțiilor din cadrul reuniunii, materializate printr-un document final – Foaia de parcurs. Acest eveniment de asemenea oferă prilejul de a atrage atenția opiniei publice, a factorilor decizionali asupra provocărilor cu care se confruntă mass-media din Republica Moldova.

Avocatul Poporului constată cu regret că lista problemelor a rămas în mare parte aceeași ca și în anii precedenți. Iar aceasta denota lipsa de progrese și poate, pe anumite segmente, agravarea situației privind libertatea, independența mass-media din Republica Moldova, deficiențe în asigurarea pluralismului de opinii în țara noastră.

În rapoartele privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anii 2015 și 2016, Avocatul Poporului s-a referit la starea de lucruri privind libertatea de exprimare, libertatea și independența presei în țara noastră, atenționînd asupra unor tendințe îngrijorătoare atestate în domeniu în ultimii ani.

E vorba în principal de instituirea monopolurilor în mass-media, concentrarea fără de precedent a instituțiilor media din audiovizual, influența tot mai sesizabilă a factorului politic asupra activității presei, acces redus la informații de interes public sub pretextul menținerii secretului de stat sau al nedivulgării datelor cu caracter personal, încercări tot mai frecvente de a intimida jurnaliștii, mai ales la investigarea unor cazuri de corupție, difuzarea tot mai frecventă a unor informații manipulatoare, concurență neloială pe piața media.
Avocatul Poporului se solidarizează cu mass-media din Republica Moldova și o susține în demersurile către autorități de a crea un mediu propice pentru dezvoltarea unei prese libere și independente în Republica Moldova. Ombudsmanul amintește de faptul că autoritățile încă nu și-au îndeplinit obiectivele trasate în capitolul mass-media din Programul de activitate al actualului Guvern, pentru anii 2016-2018, în care se propune, printre altele, „elaborarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-media, bazate pe fortificarea pluralismului și a libertății de exprimare”, „adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului”, „crearea unui cadru propice de dezvoltare a domeniului publicității”.
Ombudsmanul cheamă autoritățile să realizeze în spiritul standardelor europene aceste și alte prevederi referitoare la mass-media, incluse în Programul de activitate al Guvernului pentru perioada 2016-2018; iar – pe politicieni îi îndeamnă să renunțe la practicile de a folosi presa în interese de partid sau personale.
Avocatul Poporului solicită autorităților să examineze responsabil și cu implicare principalele probleme din domeniul media, care vor fi expuse în Foaia de Parcurs a ediției curente a Forumului Mass - Media din Moldova, și să întreprindă acțiuni reale pentru soluționarea acestora.

În același timp, Avocatul Poporului îndeamnă jurnaliștii să dea dovadă de corectitudine și de responsabilitate, să-și facă cinstit meseria. Ombudsmanul face apel la jurnaliști ca să fie obiectivi și echidistanți, să respecte codul de etică profesională, să abordeze cu grijă subiectele sensibile legate de respectarea drepturilor omului, mai ales cînd e vorba de viața privată a persoanei, să nu accepte să dezinformeze și să manipuleze opinia publică prin informațiile difuzate.
Mihail Cotorobai va monitoriza și pe viitor evoluțiile în domeniul mass-media și de a interveni în conformitate cu atribuțiile stabilite prin Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman) nr. 52 pentru asigurarea respectării libertății de exprimare, promovarea libertății presei.

Secția promovarea drepturilor omului,
relații internaționale și comunicare
Tel: 022 23 48 00