Nume
Parola
Vizualizări: 7795
Invitație de presă la ședința de prezentare publică a Raportului special privind rezultatele examinării cazului Niculinei Bulat, elaborat de către Avocatul Poporului
Chișinău, 18 Ianuarie 2018 — Pe data de 19 ianuarie curent, Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, va prezenta în comun cu membrii echipei, în cadrul unei ședințe publice, concluziile Raportului special privind rezultatele examinării cazului Niculinei Bulat.
Acesta a fost investigat de Oficiul Avocatului Poporului, ca reacție la informația publicată în Ziarul de Gardă „Orfană în dializă: 10 zile în iad, respinsă de 3 instituții medicale”, în corespundere cu atribuțiile prevăzute de Legea nr. 52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). Articolul 22 din Legea menționată stipulează că ”Avocatul Poporului este în drept să acţioneze din oficiu, atunci cînd dispune de informaţii privind încălcarea în masă sau gravă a drepturilor şi libertăţilor omului”.
La reuniune au fost invitați factori responsabili pentru domeniile de referință din cadrul Parlamentului, Guvernului, reprezentanți ai unor ONG-uri.

Ședința va avea loc pe data de 19 ianuarie, cu începere de la ora 10.00, în sala de ședințe a Oficiului Avocatului Poporului, strada Sfatul Țării, 16.


Secția promovarea drepturilor omului,
relații internaționale și comunicare
Tel.: 060002656