Nume
Parola
Vizualizări: 586
Lista cererilor de finanțare pentru proiectele de dezvoltare regională ce urmează să fie incluse în Programul Operațional Regional Nord 2021-2023, aprobată de membrii CRD Nord
Bălți, 27 Aprilie 2021 — Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord au aprobat marți, 27 aprilie a.c., în cadrul celei de-a doua ședințe ordinare din acest an, lista cererilor de finanțare pentru proiectele selectate în cadrul Apelului competitiv a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), propuse spre includere în Programul Operațional Regional (POR) Nord 2021-2023.

La ședința CRD Nord au participat șeful Secției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a MADRM, Sergiu Tăbăcaru, 39 din cei 45 de membri actuali ai CRD Nord, specialiști din cadrul ADR Nord, consultanți și experți din cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova. Ședința a fost prezidată de către președintele CRD Nord, Vasile Secrieru.

În debutul ședinței, șeful Secției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a MADRM, Sergiu Tăbăcaru, a subliniat importanța subiectelor incluse în agenda actualei ședințe a CRD Nord. Funcționarul a încurajat implicarea membrilor CRD Nord în procesul de realizare a politicii de dezvoltare regională, buna conlucrare a acestora cu ADR Nord fiind capabilă să genereze idei și rezultate scontate în procesul de dezvoltare a regiunii.

La rândul său, președintele CRD Nord, Vasile Secrieru, a mulțumit membrilor CRD Nord pentru interesul sporit față de subiectele puse în discuție în cadrul ședinței, subiecte ce vor marca parcursul de dezvoltare pentru municipiul Bălți și cele 11 raioane din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, și a mulțumit experților implicați în procesele de evaluare tehnică și financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul Apelului competitiv.

Lucrările ședinței CRD Nord au început cu prezentarea rezultatelor evaluării cererilor de finanțare depuse în cadrul Apelului competitiv. În acest context, directorul ADR Nord, Maria Prisacari, a amintit că, în Etapa I a Apelului, au fost evaluate administrativ 22 dosare depuse la concurs. În Etapa II a concursului, patru experți au evaluat, pe domenii separate, dosarele depuse și au elaborat rapoarte de evaluare tehnică și financiară pentru toate cele 22 de cereri complete de finanțare.

În cadrul ședinței, membrii CRD Nord au aprobat pragul de acces (75 de puncte) pentru cererile de finanțare în următoarea etapă, în raport cu punctajul acumulat. Următoarea etapă presupune evaluarea cererilor complete de finanțare de către membrii unei comisii interministeriale. În cele din urmă, proiectele selectate vor fi înaintate spre aprobare Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, după care acestea urmează să fie aprobate și incluse în Documentul Unic de Program (DUP), prin Hotărâre de Guvern. Atât proiectele incluse în DUP, inclusiv cele aprobate spre finanțare din sursele FNDR, cât și alte proiecte, care pot să obțină finanțare din alte surse, se vor regăsi în Programul Operațional Regional Nord.

În cadrul aceleiași ședințe, specialiștii ADR Nord în colaborare cu consultanții regionali GIZ Moldova le-au prezentat participanților la întrunirea online Ghidul membrului CRD Nord. Totodată, membrilor CRD Nord li s-a prezentat studiul „Situația Organizațiilor Societății Civile din Regiunea de Dezvoltare Nord” și au luat act de progresul în implementarea proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Nord”.

Ședința de constituire a CRD Nord de legislatura a IV-a a avut loc în data de 21 ianuarie 2020, la Bălți. CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri: cei 11 președinți de raioane, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al regiunii. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.

www.adrnord.md