Nume
Parola
Vizualizări: 1292
Viorel Furdui: „Fiind uniți vom trăi ziua când Republica Moldova va ocupa locul său firesc în cadrul marii familii europene”
7 Mai 2021 — În contextul marcării Zilei Europei, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui vorbește despre semnificația acestei Zile, inclusiv pentru comunitățile locale din Republica Moldova, despre democrația și autonomia locală – valori incontestabile ale Uniunii Europene, dar și despre rolul UE în democratizarea și dezvoltarea statului nostru.

Care este semnificația Zilei Europei pe care o celebrăm la 9 mai?

Viorel Furdui: Ziua Europei este o sărbătoare a unității, a biruinței rațiunii și interesului cetățenilor asupra tuturor elementelor ce dezbină societățile și generează diverse conflicte între țări. Această zi este marcată la 9 mai, atunci când comemorăm pierderea a milioane de vieți în cel de-al Doilea Război Mondial. În opinia mea, există o legătură strânsă între aceste două evenimente mari. Pe de o parte avem finalizarea unuia dintre cele mai odioase războaie din istoria omenirii, pe de altă parte se atrage atenția asupra necesității de unitate, înțelegere și umanitate. Acest război a fost o lecție pentru toate țările din Europa care au decis să renunțe la toate divergențele și să construiască o Europă unită, în care interesul general, dar și tot ce unește popoarele și țările să fie pus mai presus de orice.

Ziua Europei este una deosebită și pentru colectivitățile locale din Republica Moldova. Se cunoaște că în prezent statul nostru se află într-o perioadă de transformare, modernizare, reforme etc.. Un stat mic, așa cum este Republica Moldova, e în căutarea unor căi de dezvoltare, unor standarde de viață și practic toți s-au convins că modelul european de dezvoltare este cel mai potrivit pentru noi, deoarece toți ne dorim servicii de înaltă calitate asemeni celor din UE: drumuri, apă, canalizare, iluminat, servicii care există în UE, toți ne dorim o viață mai bună. Din acest punct de vedere, ne inspiră modelul de organizare a administrației publice în UE, inclusiv a celei locale, modul în care funcționează aceasta, relațiile dintre cetățeni și autoritățile publice locale, relațiile dintre APL și alte nivele de administrație publică, care se bazează pe așa-numita democrație locală, dar și faptul că toate deciziile se iau ținându-se cont de opinia și interesul cetățenilor. Acestea sunt niște elemente fundamentale care dau rezultat și spre care trebuie să tindem. Rezultatul principal al respectării acestor principii este că oamenii au un nivel de trai mult mai înalt, au un viitor sigur, iar autoritățile locale din Republica Moldova asta își doresc pentru reprezentanții comunităților lor.

În afară de aceasta, nu putem să nu apreciem și să nu atragem atenția că, în mare parte, schimbările în bine care au avut loc în Republica Moldova în toate domeniile: dezvoltarea infrastructurii, asigurarea cu servicii publice vitale pentru cetățeni (apă, canalizare, iluminat public, reparația instituțiilor publice, sociale, culturale, educaționale etc) s-au produs datorită sprijinului generos oferit de UE.

Care este rolul UE și al Consiliului Europei în consolidarea autonomiei locale din Republica Moldova?

Viorel Furdui: În afară de suportul financiar care a produs un impact semnificativ în statul nostru, nu trebuie să uităm că o prioritate pentru UE este și dezvoltarea democratică a țării, promovarea principiilor statului de drept. Democrația locală și descentralizarea sunt elemente fundamentale ale unui sistem democratic și european. Consiliul Europei cuprinde și țări din afara UE dar lucrează în strânsă colaborare cu instituțiile europene (Parlamentul European; Comisia Europeană și Comitetul Regiunilor al UE) și a avut mereu un cuvânt important de spus când aceste valori erau în pericol în Republica Moldova, inclusiv în promovarea Cartei Europene a Autonomiei Locale pe care RM a aprobat-o în 1997 și care este în vigoare din 1998. Modul în care se implementează acest document este monitorizat în permanență. Consiliul Europei protejează democrația locală de la noi din momentul în care RM a devenit stat-membru al acestei structuri. Fără o reală democrație locală noi nu putem avansa, nu putem să ajungem la niște standarde de viață pe care ni le dorim și care se regăsesc în țările UE. Fără democrație locală, fără primării puternice, fără primari cu competențe acoperite financiar și echipe profesioniste, noi nu avem cum să avansăm. De asemenea, fără o democrație locală statul riscă să devină unul autoritar, iar experiența noastră, dar și a statelor autoritare actuale, ne demonstrează că oamenii din aceste state se gândesc cu groază la viitorul lor și al copiilor lor, în mare parte, aceste state fiind izolate de restul lumii și cu șanse reduse de a se dezvolta și a face parte din lumea civilizată.

Acolo unde există valori europene, unele dintre acestea fiind democrația locală, descentralizarea, autonomia locală, va exista și prosperitate, încredere, siguranță. Cred că tocmai din acest motiv spațiul european, Uniunea Europeană este atractivă. În UE este apărat omul și drepturile lui, în UE există justiție adevărată, există standarde de viață, omul se simte protejat și are speranța unui viitor.

Ce mesaj aveți pentru cetățeni în contextul marcării Zilei Europei?

Viorel Furdui: Mesajul meu este pentru colegii din administrația publică locală, dar și pentru oamenii din toate colectivitățile locale. Să fim cât mai uniți, să privim cu încredere în viitor și să facem tot ce depinde de fiecare dintre noi pentru a promova aceste valori europene: corectitudinea, unitatea, profesionalismul, democrația și buna credință. Cred că fiind mai uniți vom trăi acea zi când și RM va ocupa locul său firesc în cadrul marii familii europene, acolo unde oamenii sunt protejați, respectați, trăiesc mai bine și au viitor.

Vă mulțumim!

Serviciul de comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă