Nume
Parola
Vizualizări: 625
Prevederile Cartei Europene ce vizează egalitatea de gen în atenția CEMR/PLATFORMA și CALM!
18 Iunie 2021 — La 16 iunie a avut loc atelierul de formare cu genericul „Carta europeană a egalității între femei și bărbați în viața locală”. Evenimentul a fost organizat de CEMR/PLATFORMA și Academia pentru Guvernare Locală de la Haga, scopul fiind de a furniza informații, instrumente și consultanță semnatarilor Cartei din Georgia și Republica Moldova, pentru o implementare mai eficientă a Cartei egalității pe teritoriile lor și crearea de facilități în procesul de informare cu privire la Carta egalității și la etapele de bază necesare pentru evaluarea priorităților în materie de egalitate de gen, dar și în vederea elaborării planurilor de acțiune în acest domeniu.

Expertele din cadrul Secretariatului CALM au vorbit despre activitatea și planurile imediate privind integrarea dimensiunii de gen la nivel local. Totodată, femeile primar din Republica Moldova au prezentat exemple concrete din localitățile pe care le administrează privind promovarea liderismului feminin, asigurarea egalității de gen în activitățile locale și proiectele implementate în cadrul activităților.

Obiectivele Forumului au fost de a recunoaște importanța Cartei europene a egalității între femei și bărbați în viața locală și dacă aceștia sunt motivați să elaboreze un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia; de a pregăti participanții să instituie un proces de planificare a acțiunilor pentru implementarea Cartei Europene a egalității între femei și bărbați în viața locală; de a identifica și stabili prioritățile privind promovarea eficientă a egalității de gen în cadrul municipalităților lor; de a evalua acțiunile imediate care trebuie întreprinse pentru a începe procesul de planificare a acțiunilor etc.

Acțiuni similare au fost organizate în perioada 18.02-19.02, 2020, la Tbilisi, Georgia și la 22.05.2021, în Ucraina, la Bucha.

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă