Nume
Parola
Vizualizări: 4372
Termen extins – Cerere de oferte pentru selectarea unei companii IT care va elabora aplicația mobilă „Deaf Info Center”
Chișinău, 30 Mai 2022 — Cerere de oferte: 2022.DEAF.EU.01

Data publicării anunțului: 12 mai 2022. Anunț de extindere termen – 30 mai 2022

Termenul limită de prezentare a dosarului: 26 mai 2022, 23:59. Termen extins – 7 iunie 2022, 23:59

Procedura de achiziție: Licitație publică. Selecție în baza calității și costului

Tipul contractului: Contract de prestări servicii

Context:

Asociația Surzilor din Republica Moldova implementează proiectul „Deaf Info Center – demers pentru accesibilitate în bază de drepturi egale și incluziunea socială a persoanelor cu deficiențe de auz din Republica Moldova” (Contract de grant Nr. G15150 din 26.10.2021), din sursele Uniunii Europene, co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

Una din activitățile proiectului presupune elaborarea aplicației mobile, care ar facilita procesul de comunicare cu persoanele cu deficiențe de auz din Republica Moldova.

Întru realizarea acestui scop, Asociația Surzilor din Republica Moldova, anunță un concurs pentru selectarea a unei persoane juridice – companii IT care va elabora aplicația mobilă „Deaf Info Center”, care va funcționa pe bază Android / IOS pentru smartphone și tablete, și care va interconecta în baza apelurilor video, pe de o parte, operatori, interpreți autorizați în limbajul semnelor (1) și, pe de altă parte, persoane cu deficiențe de auz (2), instituții / autorități care interacționează cu o persoană cu deficiență de auz (3).

Depunerea dosarului:

Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și financiară.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Termenii de Referință și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: deaf.moldova@gmail.com.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Vă rugăm să vă asigurați că ofertele tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri separate, în același timp oferta financiară urmează a fi protejată prin parolă. Parola va fi dezvăluită doar la solicitarea în scris de Asociației Surzilor din Republica Moldova la etapa de deschidere a ofertelor financiare.

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de ASRM sub forma unui e-mail de confirmare. ASRM este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Date de contact:

Pentru întrebări referitoare la Termenii de Referință și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să îl contactați pe Victor Koroli, director de proiect, e-mail: deaf.moldova@gmail.com.

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 20 mai 2022, orele 18:00. Termen extins – 3 iunie 2022, orele 18.00

Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe pagina web www.as.md (anunțul Concursului în cadrul documentului: 2022.DEAF.EU.01_Întrebări/Răspunsuri).

Termenul limită de prezentare a ofertelor: 26 mai 2022, ora 23:59. Termen extins – 7 iunie 2022, 23:59

Pentru informații suplimentare: https://www.infonet.md/?p=8249