Nume
Parola
Vizualizări: 2164
Atelier „Gestionarea deșeurilor solide: cele mai bune practici”, organizat de Programul USAID Comunitatea Mea
Chișinău, 29 Septembrie 2022 — Pe 28 septembrie, în cadrul activităților de instruire deja tradiționale, organizate de Programul USAID Comunitatea Mea pe subiectul serviciilor municipale și proiectelor în acest domeniu, a avut loc un atelier pe tema „Gestionarea deșeurilor solide: cele mai bune practici”, destinat reprezentanților autorităților publice locale și întreprinderilor municipale din acest domeniu.

Subiectul gestionării deșeurilor solide are o relevanță de necontestat pentru Republica Moldova deoarece reprezintă o problemă cu care se confruntă, într-o măsură sau altă, orice localitate din Republica Moldova. Din păcate, localitățile rurale o resimt cel mai acut, doar aproximativ 30% dintre acestea beneficiind de servicii de colectare a deșeurilor municipale. La nivel național, o îngrijorarea aparte le reprezintă problemele creșterii cantității deșeurilor generate, un număr redus al depozitelor de deșeuri autorizate, spațiul limitat pentru depozitarea conformă a deșeurilor, precum și impactul negativ al deșeurilor asupra mediului înconjurător, peste o mie de hectare de pământ fiind deja contaminate în țară.

Anume din aceste motive, Programul Comunitatea Mea, în mod consistent, depune eforturi pentru a acorda sprijin autorităților publice locale și centrale în identificarea soluțiilor fezabile și durabile în acest domeniu. Studierea situației curente, efort la elaborarea Metodologiei tarifării serviciilor de gestionare a deșeurilor, sprijin financiar și tehnic acordat primăriilor partenere în implementarea proiectelor în domeniul gestionării deșeurilor, colaborare cu experți locali și internaționali – toate acestea se numără printre activitățile întreprinse de Programul Comunitatea Mea pentru a schimba situația și a acorda sprijin primăriilor partenere care, deseori, nu dispun de cunoștințe în domeniu, însă, conform cadrului legal, sunt responsabile pentru stabilirea unui sistem integrat de management al deșeurilor. Și atelierul „Gestionarea deșeurilor solide: cele mai bune practici” reprezintă încă un pas în această direcție.

Atelierul a prezentat informații relevante pe subiecte, precum:
- Abordarea sistemică a managementului integrat durabil al deșeurilor solide prin regionalizarea serviciilor
- Principalele probleme existente în domeniul managementului deșeurilor solide în Republica Moldova
- Experiența Programului Comunitatea Mea în implementarea proiectelor în domeniul deșeurilor solide

Două prezentări din partea experților internaționali pe subiectele gestionării ecologice a deșeurilor solide și cele mai bune practici de tranziție la tehnologii moderne au completat imaginea, prezentând în detaliu aspectele tehnice complexe ale acestui domeniu.

Prezentările s-au alternat cu discuții, uneori aprinse, primăriile deschis povestind despre problemele cu care se confruntă în domeniul gestionării deșeurilor. Intervențiile primarilor din localitățile partenere, care au povestit despre experiența proprie de implementare a proiectelor în acest domeniu, au fost ascultate cu o atenție și interes deosebit, fiind o sursă prețioasă de informații pentru primăriile care doar încearcă să identifice o soluție viabilă pentru localitățile lor.

Despre organizator:
Comunitatea Mea este un program al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care are scopul de a ajuta autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni. Comunitatea Mea este programul principal al USAID în domeniul guvernării locale, care oferă asistență, în mod prioritar, autorităților publice locale de nivelul întâi, însă grupurile civice și mediul de afaceri local, de asemenea, beneficiază de suportul programului. În prezent, Programul Comunitatea Mea colaborează cu peste 90 de primarii și localități din întreaga țară, care beneficiază de instruiri și asistență tehnică pentru a putea îmbunătăți serviciile publice locale, implica cetățenii în guvernarea locală și implementa instrumente de creștere a veniturilor locale.