Nume
Parola
Vizualizări: 3141
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată angajează contabil
Căușeni, 7 Octombrie 2022 — People in Need (PIN) activează în Moldova din 2003, oferind sprijin pentru dezvoltare populației locale în trei domenii de interes: agricultură și economie, protecție și incluziune socială, precum și capacitarea și implicarea societății civile.

După ce, în luna februarie, conflictul din Ucraina s-a intensificat și a dus la strămutarea de persoane în țările vecine, PIN a început să ofere asistență umanitară axată pe protecție și transferuri de numerar către populația gazdă.
Întrucât a început noul an de studii și există o nevoie tot mai mare de facilități educaționale atât în rândul refugiaților, cât și al comunității gazdă.

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI) organizează o intervenție de Educație în Situații de Urgență și Protecția Copilului ca răspuns la această cerere. Împreună, ei înființează un Centru de învățare digitală  pentru a sprijini refugiații să urmeze educația online și un Spațiu Prietenos Copiilor  pentru a oferi activități de învățare și de agrement după orele de școală atât copiilor refugiați, cât și celor din comunitatea gazdă.

Termeni și condiții în fișierul atașat.

Principalele responsabilități:

•    Întocmirea și procesarea documentelor primare în conformitate cu reglementările legislației naționale precum și procedurilor interne ale ADDI;
•    Ținere evidență continuă a documentelor primare și contabilizare operațiuni economice în sistemul de Contabilitate 1C;
•    Completare și menținere (în format electronic/manual) a registrelor contabile;
•    Perfectarea și procesarea documentelor salariale (pentru 3 angajați);
•    Înregistrarea tranzacțiilor financiare (în e-banking) și a cheltuielilor conform liniilor de buget aprobate de donator, urmărirea primirii la timp a extraselor bancare și verificarea concordanței acestora cu documentele însoțitoare;
•    Calculul și înregistrarea deconturilor de avans / rapoartelor de călătorie conform legislației in vigoare si prevederilor donatorului;
•    Completarea corectă a tuturor documentelor financiare;
•    Perfectare și prezentare în termenii stabiliți a rapoartelor financiare și altor dări de seamă contabile, fiscale și statistice prevăzute de legislația în vigoare cu închidere lună/trimestru/an de gestiune;
•    Elaborarea rapoartelor financiare către donator (semianual și anual);
•    Perfectarea contractelor cu persoane fizice/juridice și gestionarea acestora;
•    Participare la realizarea procesului de audit anual al companiei;
•    Propunerea soluțiilor de optimizare a procesului de evidență contabilă;
•    Arhivarea documentelor financiare în conformitate cu legislația in vigoare și cerințele donatorului (zilnic, lunar și anual);
•    Participare la efectuarea inventarierii și contabilizare ulterioară a rezultatelor acesteia;
•    Oferire suport pentru partenerii locali cu privire la perfectarea rapoartelor financiare, verificarea rapoartelor financiare/de audit expediate de către partenerii locali (semianual și anual).