Nume
Parola
Vizualizări: 3075
POLITICI MAI INCLUZIVE PENTRU TINERII ȘI TINERELE CARE NU BENEFICIAZĂ DE EDUCAȚIE ȘI LOCURI DE MUNCĂ
Chișinău, 24 Noiembrie 2022 — Doi parteneri de implementare ai Inițiativei de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET – Consiliul Național al Tineretului din Moldova și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare – își focusează în prezent eforturile pe acțiuni de pledoarie pentru politici mai incluzive, care vizează reducerea ratei tinerilor care nu beneficiază de educație și locuri de muncă.

Proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)” este finanțat de Uniunea Europeană și Suedia. Proiectul este implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria.

Tinerii și tinerele NEET sunt definite, în legislația națională, ca tineri și tinere în vârstă de 15-29 de ani, „care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație”.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova monitorizează în prezent politicile publice din perspectiva incluziunii tinerilor NEET și desfășoară mai multe activități în susținerea acestei categorii de tineri și tinere:
✔ Oportunități de angajare pe cont propriu
✔ Programe de antreprenoriat social
✔ Servicii inovative
✔ Campanii de advocacy.

Tinerii și tinerele NEET s-au regăsit astfel în propunerile formulate de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) la consultările publice organizate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova privind proiectului Planului de acțiuni pentru implementarea pașilor formulați în contextul acordării statutului de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană.

Astfel, una dintre recomandările menționate de către Secretarul General al CNTM, Roman Banari, în cadrul acestui eveniment a vizat „Consolidarea protecției drepturilor omului, în special în cazul grupurilor vulnerabile, și solidificarea angajamentelor de a consolida egalitatea de gen și de a combate violența împotriva femeilor prin crearea unui Program național de ocupare a forței de muncă. CNTM susține că un astfel de program va consolida măsurile active de ocupare a forței de muncă pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor care au nevoie de sprijin suplimentar în ocuparea forței de muncă, în special dezvoltarea și implementarea programului de reducere a fenomenului tinerilor NEET în Moldova”.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova a lansat în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)” o Agenda comună de advocacy pentru incluziunea tinerilor NEET.

Cum are loc ghidarea organizațiilor non-guvernamentale și definitivarea celor 15 analize de politici cu recomandări pentru incluziunea tinerilor NEET și cum sunt susținute ONG-urile în definitivarea planurilor de advocacy și implementarea campaniilor de advocacy ne dezvăluie inițiatorii și coordonatorii acestei inițiative.

Președinta Consiliului Național Tineretului din Moldova, Teodora Panuș, menționează că „atunci când vorbim despre participare, menționăm un proces echitabil, care duce la dezvoltarea societății și nu numai. În acest context nu trebuie să uităm de incluziunea tinerilor din categorii vulnerabile, minorități și NEET, aceștia trebuie incluși în procesele decizionale, iar implicarea acestora începe de la subiectele de angajabilitatea la participare civică propriu zisă”.

Astfel, pe parcursul anului mai multe organizații non-guvernamentale de tineret au beneficiat în cadrul proiectului de instruire și capacitare în domeniul drepturilor tinerilor în câmpul muncii, dar și de consultanță și mentorat pentru monitorizarea politicilor publice din perspectiva tinerilor NEET. Organizațiile și-au asumat să monitorizeze o politică publică, fie că este vorba despre angajabilitatea tinerilor NEET cu dizabilități, dacă se regăsesc sau nu tinerii NEET în strategiile raionale, care sunt serviciile disponibile etc. Împreună cu procesul de monitorizare, organizațiile au venit cu recomandări și soluții, au dezvoltat și implementează campanii de advocacy, astfel încât situația tinerilor NEET să se îmbunătățească.

Aceste acțiuni sunt un răspuns la constatările cercetărilor care au exprimat viziunea tinerilor și tinerelor NEET despre școală.

„…doar studii profesionale să ai nu e destul, se cere ceva mai mult. Se uită la noi ca la persoane de «sortul doi»… Toți angajatorii vor cu studii superioare”.

„…cred că în timpul studiilor trebuie să fie mai multe ore practice, și nu doar teorie”.

Totodată, tinerii NEET afirmă că deseori se confruntă cu probleme la angajare. Cel mai mare obstacol pe care îl întâmpină tinerii și tinerele NEET în încercările lor de a se angaja în câmpul muncii este lipsa experienței de muncă sau solicitările exagerate din partea angajatorilor .

Un alt impediment este lipsa locurilor de muncă cere să se potrivească specializării și competențelor deținute.

„…nu, mulți care învață cu greu își găsesc de lucru după specialitate. Nu știu că-s mulți cu studii superioare și puține locuri de muncă. E dificil, pentru că toate locurile bune sunt ocupate de către cei în vârstă”.

Prin eforturi consolidate, axate pe monitorizarea politicilor publice din perspectiva incluziunii tinerilor NEET și găsirea de soluții și oportunități, tinerii și tinerele NEET vor putea obține în cadrul acestui proiect la educație, formare și locuri de muncă astfel încât incluziunea lor să devină un vis împlinit.

Proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)” este finanțat de Uniunea Europeană și Suedia. Proiectul este implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și al Agenției pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, ale Uniunii Europene și/sau al Suediei.