Nume
Parola
Vizualizări: 7815
Concursul "Cel mai bun elev inovator", ediţia a V-a
Mun. Chisinau, 19 Martie 2012 — Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ministerul Educaţiei

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

anunţă

Concursul republican ,,CEL MAI BUN ELEV INOVATOR”, ediţia a V-aScopul concursului este susţinerea şi stimularea ideilor inventive şi creative ale elevilor.

Câştigătorii vor beneficia de premii băneşti:

1 premiu în valoare de 3000 lei pentru locul I,
2 premii a cîte 2000 lei pentru locul II şi
3 premii a cîte 1000 lei pentru locul III.

De asemenea vor mai fi acordate 8 premii speciale a câte 500 lei fiecare şi diplome de menţiune.

Pentru participare la concurs sunt invitaţi toţi elevii şcolilor şi liceelor din republică.

Data limită de prezentare a dosarelor – 03 mai 2012 , ora 17:00. Dosarele pe suport de hârtie şi în formă electronică se vor expedia la adresa: MD-2028, mun. Chişinău, str. Miorita, 5, bir. 409; e-mail: concurs@aitt.md.

Nominalizarea câştigătorilor va avea loc la data de 19 mai 2012, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale ”Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Regulamentul cu privire la organizarea concursului ,,Cel mai bun elev inovator” poate fi accesat pe paginile web.: www.asm.md şi www.aitt.md

Informaţii suplimentare – la tel.: 88-25-66.Notă: La evenimentul de nominalizare a câştigătorilor Concursului „Cel mai bun elev inovator” de diplome şi premii speciale vor beneficia cei mai activi participanţi la procesul inovativ în sistemul de învăţămînt şcolar: cele mai active raioane, cele mai active şcoli/licee, vor fi acordate premii pentru creativitate, originalitate, capacitate inovativă, etc.