Nume
Parola
Vizualizări: 5284
Raportul anual CJI: dezvoltarea mass media în RM stagnează
Moldova, 20 Februarie 2013 — În anul 2012, mass media din Republica Moldova rămâne a fi parţial liberă, confruntându-se cu aceleaşi probleme ca şi în anii precedenţi şi anume: lipsa independenței financiare, carenţe ale cadrului legal și împotmolirea reformelor la nivelul difuzorului public - acestea sunt principalele concluzii ale Raportului anual privind situația presei din Republica Moldova în 2012, produs și lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent.

Raportul este structurat în cinci capitole și cuprinde informaţii din domeniile audiovizualului public și privat, al presei scrise și on-line, precum și o analiză a situației presei din regiunea transnistreană.

Prima parte, intitulată „Evoluţii şi tendinţe în presa moldovenească în anul 2012”, evidențiază cele mai importante evenimente politice din ţară şi prezintă evoluția pieței media din țară. Potrivit raportului, mass media din Republica Moldova a continuat să se dezvolte în același ritm ca și anul precedent, confruntându-se cu aceleași probleme nerezolvate de către guvernare: reformarea audiovizualului public, deetatizarea presei, legiferarea instituţiei defăimării şi demonopolizarea pieţei mediatice prin dezvăluirea proprietarilor şi a finanţatorilor instituţiilor media, şi prin instituirea unui cadru legislativ în acest sens.

Cea de-a doua parte descrie situația audiovizualului public, analizând modul în care au funcţionat Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Companiile publice „Teleradio-Moldova” şi „Teleradio-Găgăuzia” în 2012. Raportul constată că situaţia la acest capitol a rămas aproape neschimbată, în special fiind vorba de compania publică „Teleradio-Moldova” care nu a întreprins acţiuni majore în vederea implementării reformelor anunţate anterior.

Evoluțiile legislative în domeniul legislației mass-media, cazurile de abuz asupra jurnaliștilor şi procesele judiciare intentate acestora sunt reflectate în cea de-a treia parte a raportului, intitulată „Libertatea de exprimare şi defăimarea în anul 2012”. Conform acestuia, în anul trecut cadrul legal nu a fost perfecționat, fiind operate doar câteva modificări neesențiale la Codul audiovizualului, Legea privind libertatea de exprimare și Codul penal. Pe parcursul anului au fost înregistrate unele cazuri de încălcare a drepturilor jurnaliştilor: îngrădirea accesului jurnaliştilor la evenimente de interes public, agresarea jurnaliştilor, precum şi vandalizarea sediului unei instituţii media.

Partea a patra conţine o analiză a situaţiei presei din regiunea transnistreană, fiind prezentate evenimentele cele mai importante ce țin de mass-media din regiune și comportamentul acesteia în 2012. În raport se constată că, pentru mass-media din regiunea transnistreană, anul 2012 nu a fost unul uşor, fiind înregistrate mai multe tentative de limitare a libertății de exprimare de către noua administrație.

Ultima parte include concluziile raportului şi prognoze pentru 2013, făcute de jurnalişti şi de reprezentanţi ai societăţii civile.

Raportul, produs cu suportul financiar al „Civil Rights Defenders”, Suedia, este disponibil în limbile română, engleză şi rusă.