Nume
Parola
Vizualizări: 8696
Termeni de Referinţă pentru selectarea companiei care va elabora site-ul web al Programului eTwinning Plus Moldova
Chisinau, 11 Iulie 2014 — I.    Context

Fundația Est Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene și prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA realizează Programul eTwinning Plus Moldova pe parcursul anului 2014.

Programul eTwinning este parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Programul se adresează tuturor învăţătorilor şi profesorilor preuniversitari. Reţeaua eTwinning (http://www.etwinning.net) este o comunitate formată din 200,000 de cadre didactice şi peste 100,000 de şcoli din 33 de ţări europene (cele 28 de state membre ale UE, Islanda, Elveţia, Norvegia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei).

La 4 martie 2013 a fost lansat eTwinning Plus (http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm), o extensie parţială a eTwinning, adresată ţărilor din Parteneriatul Estic, inclusiv Republica Moldova. La 7 februarie, 2014, prin ordinul nr. 62 a Ministerului Educației, Fundația Est-Europeană a fost desemnată în calitate de Agenție Națională de Suport (ANS) eTwinning Plus Moldova.
Scopul Programului eTwinning Plus este de a facilita comunicarea şi colaborarea între instituțiile de învățămînt preșcolar și preuniversitare din Republica Moldova cu cele din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând elevii în activităţi noi de  învăţare: crearea de diverse produse educaționale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări.

II.    Obiectiv

FEE va angaja o companie sau o persoană fizică care, în colaborare cu Fundaţia, va elabora structura, designul și conținutul unui portal al proiectului și o platformă integrată de e-learning, va asigura realizarea tehnică a acestora şi le va posta pe internet. Compania va asigura instruirea persoanei responsabile din cadrul fundaţiei privind administrarea şi menţinerea instrumentelor elaborate şi va coordona toate activităţile cu persoana responsabilă. Pentru mai multe informații se va accesa pagina www.etwinning.net.

III.    Cerinţe generale privind site-ul

A.    Dezvoltarea websitului și a funcțiilor principale
1.    Designul websitului - designul sitului va fi unul intuitiv, simplu de utilizat, folosind elemente grafice unitare pe toate paginile
2.    Administrarea paginilor, articolelor, știrilor și anunțurilor se va face printr-un panou de administrare cu acces limitat/ securizat;
3.    Sistem de abonare/dezbonare la newsletter și posibilitatea de a trimite știrile prin e-mail către persoanele abonate la newsletter;
4.    Optimizarea pentru motoare de cautare;
5.    Optimizarea interfeței pentru dispozitive mobile (telefoane și tablete)
6.    Posibilitatea de a adăuga și modifica pagini/ articole în editor WYSIWYG
7.    Posibilitatea de a trimite automat prin e-mail știrile adăugate în site, către persoanele abonate la newsletter;
8.    Sistem de back-up automat al siteului și al bazei de date
9.    Situl va fi realizat cu tehnologii moderne de programare (PHP +5.3, My SQL +5.1);

B.    Dezvoltarea comunității profesionale a cadrelor didactice pe platforma dedicată open source cu cursuri online eTwinning

1.    Platforma de instruire online va include din start baza de date a localităților/instituțiilor de învățământ din Moldova;
2.    Cadrele didactice înscrise în eTwinning vor avea acces la cursurile online eTwinning pe platformă dedicată;
3.     Sistem separat de înregistrare și administrare a utilizatorilor înscriși la cursurile online pe platformă open source;
4.    Utilizatorii platformei își vor putea configura propriul profil de utilizator, adăugând în formă standardizată informații despre instituție (școala și mediul de proveniență), despre parcursul profesional și despre proiectele în care participă;
5.    Administrarea bazei de date a instituților: posibilitatea de a modifica și adaugă de noi instituții – școli și licee din Republica Moldova;
6.    Posibilitatea de a modifica datele de profil a utilizatorului (- drepturi de admin pe platformă);
7.    Înregistrarea (separată) a utilizatorilor în sistemul de cursuri online;
8.    Atribuirea de diferite roluri pentru administrea cursurilor online (tutor, profesor, student)
9.    Administrare facilă a activității din cadrul cursurilor online (comentarii, evaluare și notare a activității utilizatorilor)
10.    Eliberarea de certificate electronice pentru utlizatorii care finalizează cursurile online;
11.    Posibilitatea de a publica articole în revista platformei, în format standardizat și automatizat (utilizând formulare);
12.    Posibilitatea de publica știri și articole în platformă (accesibile tuturor celorlalți profesori) și pe blogul utilizatorului (publice).

C.    Suport tehnic și mentenanță

1.    Furnizorul va fi responsabil de funcționarea optimă a sitului pe toata durata contractului;
2.    Fisierele sitului vor fi verificare periodic pentru evitarea unei  brese de securitate;
3.    Depanarea imediata a erorilor de functionare ale sitului, în maxim 72 de ore de la semnalarea disfuncţionalităţii/ erorii, în scris, prin email sau fax.
4.    Amelioarea funcțiilor în concordanță cu sugestiile beneficiarului, 30 de zile după încheierea contractului și livrarea produselor.

IV.     Site-ul va fi elaborat şi administrat în 2 versiuni lingvistice:
•    Româna;
•    Engleza;

V.    Cerinţe specifice faţă de companie/candidat
•    Experienţă de lucru in elaborarea paginilor web și platformelor de elearning;
•    Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși.

VI.    Criterii de selecţie
•    Experienţa companiei/persoanei care aplică;
•    Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate;
•    Termenele de realizare a serviciilor solicitate.

VII.    Compania/persoana interesată va depune dosarul pentru concurs, care va conţine:
•    Oferta tehnică, care va descrie viziunea candidatului despre site;
•    Oferta financiară detaliată pe fiecare sarcină (elaborarea portalului, elaborarea platformei și servicii suport tehnic și mentenanță);
•    Descrierea experienţei în domeniu a companiei/persoanei aplicante;
•    Lista clienţilor anteriori şi a produselor realizate.

Depunerea dosarului:
Vă rugăm să prezentaţi materialele solicitate la Fundaţia Est - Europeană până pe data de  13 iulie 2014, ora 24:00. Documentele pot fi depuse la următoarea adresă: str. „31 august 1989”, nr. 98, etajul 3, MD-2004, Chişinău, Moldova sau expediate la adresa de e-mail: concurs@eef.md cu indicarea “Site eTwinning Plus Moldova” în linia de subiect.

Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Fundația Est-Europeană