Nume
Parola
Vizualizări: 5512
Sistem de certificare a calităţii în agroturism CerTour
Suruceni, 22 Decembrie 2014 — Primăria satului Suruceni a lansat un material video care comunică importanţa agroturismului pentru ţara noastră precum şi eforturile întreprinse pentru asigurarea calităţii serviciilor agroturistice în cadrul proiectului „Sistem de certificare a calităţii în agroturism CerTour” (Quality Certification System in Agroturism CerTour”.
Eroii filmului sunt membri ai echipei de implementare a proiectului, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, experţi din sectorul neguvernamental precum şi proprietari de agropensiuni din diferite regiuni ale ţării.

Imaginile şi mesajele filmului reflectă motivaţia şi entuziasmul participanţilor de a promova şi valorifica potenţialul şi perspectivele pe care le are ţara noastră în domeniul turismului rural, care poate fi dezvoltat dacă, referindu-ne la calitatea serviciilor, punem în evidenţă autenticitatea şi unicitatea elementelor specifice care ne reprezintă ca popor –arhitectură, tezaur, gastronomie, tradiții și obiceiuri, etc.
Proiectul CerTour se implementează în cadrul Programului „Bazinul Mării Negre 2007-2013” (Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007-2013”) din sursele Uniunii Europene, în perioada iunie 2013 – iunie 2015.

Scopul proiectului este promovarea agroturismului in ţările partenere (Grecia, Bulgaria, Armenia, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate prin aplicarea unui standard de calitate comun şi a unui proces de certificare.

Unul din obiectivele strategice ale proiectului este designul şi dezvoltarea unui cadru-standard în domeniul agroturismului şi adaptarea lui la condiţiile specifice locale.

Necesitatea unui sistem alternativ de certificare a calității a fost prompt exprimată de către proprietarii de pensiuni, eroii filmului de promovare, care au recunoscut că alinierea la anumite standarde ar determina atât canalizarea eficientă a investițiilor pentru îmbunătățirea calității serviciilor, cât și ar trezi un spirit pozitiv de competiție între locațiile care prestează servicii agroturistice.

În acest sens, în perioada februarie-aprilie 2014, a fost elaborat standardul comun în care au fost incluse criteriile și subcriteriile comune pentru toate țările participante la proiect pentru ca ulterior, conținutul cadrului comun să fie adaptat condițiilor și legislației naționale.

Adaptarea a standardului la condițiile și cadrul legal al Republicii Moldova a fost efectuată de către experții Asociației de Dezvoltare a Turismului din Moldova în perioada mai – octombrie 2014 în cadrul unui proces participativ care a vizat proprietarii de pensiuni, reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic din sfera turismului.

Astfel CerTour este un model internațional de certificare a calității în agroturism, care vizează 9 criterii de evaluare, interpretate în fiecare țară în conformitate cu specificul și particularitățile locale: regiunea; infrastructura întreprinderii; personalul; sistemul calității; organizarea; oferirea serviciilor; serviciile adiţionale; protecţia mediului ambiant şi preţul serviciilor.

Proiectul culminează cu certificarea gratuită a 5 agropensiuni din ţară conform standardului CerTour în primul semestru al anului 2015 ca urmare a unui concurs deschis de selecţie.

De menţionat că pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului de certificare CerTour, acțiunile de promovare a potenţialului agroturistic al ţării noastre precum şi beneficiile conformităţii structurilor turistice la standarde de calitate internaţionale, reprezintă un factor crucial şi indispensabil.

Pentru mai multe detalii accesați http://moldova.certour.eu/pentru-calitatea-europeana-a-serviciilor-agroturistice-in-moldova-exista-sistemul-certour/, http://moldova.certour.eu/ sau Facebook/Certour.

Adresa de contacte: certour.moldova@gmail.com