Nume
Parola
Vizualizări: 1689
28 tone de apă curată zilnic râului Bîc – izvoare curățate la Temeleuţi, Călăraşi de CNM
14 Mai 2015 — Râul Bîc, afluent de dreapta al fluviului Nistru, cu lungimea de 155 km, este calificat drept cel mai degradat râu din Republica Moldova. Acesta izvorăște în satul Temeleuți, raionul Călărași și se varsă în fluviul Nistru în satul Calfa, raionul Anenii Noi. Începând cu mun. Chişinău, râul Bîc s-a transformat într-un canal de scurgere al apelor uzate. Pe parcursul anului 2012, CNM a evaluat situaţia ecologica din bazin, antrenând 63 de autorități publice locale, Inspecţiile Ecologice, Centrele de Sănătate Publică, Agenţia „Apele Moldovei” şi alte instituţii relevante. În urma acestei evaluări şi consultărilor publice organizate, a fost elaborat raportul privind situaţia ecologică din Bazinul râului Bîc, care include date cantitative referitor la principalele surse de poluare ale râului şi factorii de degradare ai acestuia pentru toate localităţile din bazin. Studiul indică faptul că râul Bîc suferă de un mare deficit de apă în amonte de mun. Chişinău, (45% din izvoarele râului, din raioanele Călăraşi şi Străşeni fiind captate în scopuri de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei), iar cantitatea de apă rămasă este poluată cu deşeuri şi cu ape uzate deversate din cauza nefuncţionalităţii/absenţei sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare în majoritatea localităţilor

Evaluarea situaţiei, împreună cu monitoringul biologic efectuat în toate localităţile din bazin, combinată cu discuţiile din cadrul consultărilor publice şi din cadrul şedinţelor Consiliului de Bazin Bîc, scoate în evidenţă necesitatea implementării unui set întreg de acţiuni, conform necesităţilor identificate pentru fiecare localitate în parte. Astfel, Centru Național de Mediu a decis implementarea proiectului „Rîurile Noastre – Provocarea Apelor Transfrontaliere”, finanțat de Programul de Granturi Mici GEF, prin prisma PNUD și cofinanțat de Fundația EcoCatalyst Foundation pentru a contribui la îmbunătăţirea situaţiei rîului Bîc.

CNM și-a propus să promoveze managementul integrat al resurselor de apă în bazinul râului Bîc prin acțiuni de promovare a creșterii debitului de apă în amonte de mun. Chișinău. Una dintre activitățile propuse de CNM în cadrul proiectului constă în promovarea politicii locale ”+3 izvoare – în fiecare an”, fapt care va contribui la creșterea debitului salubru de apă în bazinul r. Bîc în amonte de municipiul Chișinău. Această politică a fost propusă de către CNM tuturor localităților din bazinul râului Bîc situate în amonte de municipiul Chișinău în cadrul unor serii de ședințe și consultări publice atât cu populația de rând cât și cu autoritățile publice locale și organele competente din regiune, organizate în perioada 2014-2015.
Totodată, CNM a decis ca prima activitate de acest gen, care va servi drept model pentru celelalte localități din regiune să fie realizată în satul Temeleuți, raionul Călărași, acolo unde izvorăşte râul Bîc, unde cu suportul GEF au fost curățate 4 izvoare, care erau iniţial înnămolite, dar care acum sunt conectate la râul Bîc. Trei dintre acestea sunt conectate la o reţea, care împreună generează 11 tone de apă în 24 h, iar al patrulea este un izvor puternic foarte puternic, cu capacitatea de 17 tone de apă în 24 h.

Prin intermediul acestei activități, CNM încurajează implicarea primarilor din alte sate din r. Călăraşi şi Străşeni, care captează în masă izvoarele râului Bîc și propune elaborarea unui document comun care va fi prezentat Consiliului de Bazin Bîc prin care se vor angaja într-un termen anumit să amenajeze izvoarele râului şi să le conecteze cu râul în schimbul celor captate.

Această activitate face parte din proiectul "Rîurile noastre – provocarea apelor transfrontaliere" este finanțat de Programul de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD și cofinanțat de Fundația EcoCatalyst Foundation.