Nume
Parola
Vizualizări: 9057
Cetățenii Republicii Moldova vor putea recepționa, în curând, semnal TV digital terestru
1 Februarie 2016 — Aproximativ 80 % din populaţia Republicii Moldova va putea recepționa , în curând, semnal TV digital terestru. Aceasta va deveni posibil odată cu lansarea primului multiplex național (A), care are capacitatea de a transmite până la 15 posturi TV.

Televiziunea digitală terestră are ca plusuri recepţia fără abonament, prin antenă, în majoritatea zonelor ţării, inclusiv recepţie mobilă, a unui număr mai mare de posturi TV, oferă o calitate mai bună a imaginii și a sunetului față de televiziunea analogică și include posibilitatea de a recepţiona gratuit canale HD. De asemenea, asigură cu semnal populația din în zone mai puțin accesibile.

Potrivit Raportului Grupului de lucru interinstituţional cu privire la realizarea Programului de tranziţie de la televiziunea analogică la cea digitală terestră pentru semestrul II al anului 2015, Întreprinderii de Stat ”Radiocomunicaţii”, prin încredinţare directă, i-au fost eliberate licenţele de utilizare a frecvenţelor/ canalelor TV pentru crearea a două multiplexe cu acoperire naţională.

Primul multiplex are deja capacitatea de a acoperi majoritatea populaţiei Republicii Moldova cu semnal TV digital terestru. Pentru aceasta au fost realizate mai multe acţiuni de modernizare a infrastructurii, inclusiv instalarea a 17 emiţătoare la stațiile din Edineț, Soroca, Trifeşti, Mîndreştii Noi, Ungheni, Ivancea, Străşeni, Hînceşti, Chişinău, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Comrat, Cahul, Baimaclia, Drochia şi Tighina.

În luna decembrie 2015, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a prezentat “Ghidul privind parametrii STB şi ale modulelor de recepţie digitală a televizoarelor recomandate spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova”. Documentul are un caracter informativ şi este lansat sub formă de recomandare privind parametrii tehnici ale dispozitivelor electronice necesare pentru recepţionarea semnalului TV digital, fiind destinat atât companiilor importatoare de tehnică, cât şi consumatorilor finali. Totodată, au fost adoptate un şir de modificări şi completări la Codul audiovizualului, necesare pentru asigurarea cadrului legislativ privind procesul de tranziţie de la televiziunea analogică la televiziunea digitală terestră. La fel, Parlamentul a votat, în prima lectură, Proiectului de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice, care vine să asigure utilizarea eficientă a infrastructurii existente şi diminuarea costurilor aferente.

Concomitent, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor lucrează la elaborarea Hotărârii de Guvern privind asigurarea familiilor defavorizate cu convertoare de semnal pentru recepţionarea televiziunii digitale terestre la orice televizor, indiferent de anul producerii.

Raportul Grupului de lucru interinstituţional cu privire la realizarea Programului de tranziţie de la televiziunea analogică la cea digitală terestră pentru semestrul II este publicat pe pagina web oficială a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, la compartimentul Activitate/ Rapoarte de activitate.

Amintim că, pe 28 ianuarie a.c., Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunţat concurs public privind suplinirea sloturilor disponibile în multiplexul național A, care are capacitatea de a transmite până la 15 posturi TV.