Nume
Parola
Vizualizări: 8967
Perspectivele dezvoltării infrastructurii digitale, discutate la întrevederea Ministrului TIC, Vasile Botnari, cu reprezentanții Băncii Mondiale
16 Februarie 2016 — Banca Mondială este dispusă să susțină noi proiecte în domeniul dezvoltării serviciilor electronice din Republica Moldova, pentru a contribui la dezvoltarea sectoarelor și regiunilor dezavantajate din punct de vedere economic și tehnologic, precum și promovarea transparenței în sectorul serviciilor publice din Republica Moldova.

Despre aceasta a anunțat Alex Kremer, șeful echipei Băncii Mondiale la Chișinău, în cadrul întrevederii cu ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Vasile Botnari.

Potivit lui Alex Kremer, la momentul actual, Banca examinează posibilitățile de a susține proiectul ”Modernizarea serviciilor publice”. Obiectivul noului proiect constă în extinderea prestării serviciilor electronice de către instituțiile publice de toate nivelele, cu crearea punctelor de acces pentru cetățeni care să ofere posibilitatea de a beneficia de serviciile publice rapid și echitabil.

Oficialul Băncii Mondiale a subliniat că ”în dezvoltarea serviciilor electronice, un accent aparte trebuie pus pe asigurarea interoperabilității acestora și conectarea resurselor informaționale existente, pentru a putea presta cetățenilor servicii în timp redus, acesta fiind, de fapt, și scopul proiectului ”E-Transformarea Guvernării în Republica Moldova” implementat cu suportul Băncii Mondiale.”

Vasile Botnari a apreciat deschiderea partenerilor de la Banca Mondială pentru a contribui la dezvoltarea sectorului IT din Moldova, care capătă o pondere importantă în economia națională. Ministrul TIC a evidențiat că ”Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a promovat Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale ”Moldova Digitală 2020”, care pune accent pe modernizarea infrastructurii digitale și crearea accesului liber la datele cu caracter public, precum și dezvoltarea conținutului digital și a serviciilor electronice. Pentru atingerea obiectivelor transpuse în această strategie, precum și în Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană pe dimensiunea Societății Informaționale, Ministerul și-a propus mai multe proiecte ambițioase de dezvoltare a sectorului TIC, în realizarea cărora, mizează pe suportul partenerilor de dezvoltare, inclusiv a Băncii Mondiale.”

Un subiect aparte în cadrul discuțiilor l-a constituit asigurarea interoperabilității sistemelor și securității datelor cu caracter personal. “Odată cu acordarea accesului la conținutul registrelor de stat, trebuie să elaborăm și un mecanism viabil de protecție a datelor cu caracter personal, preocupare inclusă deja în agenda de lucru a Ministerului”, a afirmat Ministrul Vasile Botnari.