Nume
Parola
Vizualizări: 9948
Provocările anului 2015 şi realizarea condiţionată a planului de activitate a Î.S. „Fiscservinform”
mun. Chisinau, 19 Februarie 2016 — Anul 2015 atât pentru Î.S. „Fiscservinform” cât şi pentru toată societatea a fost plin de provocări, iniţiative şi rezultate. Însă, toate încercările au menirea de a ne face mai puternici, mai rezistenţi şi mai flexibili la schimbare.

La începutul fiecărui an de activitate echipa Î.S. „Fiscservinform” îşi trasează un plan de activităţi şi obiective de realizat pentru asigurarea unei buni conexiuni şi cooperări între sectorul public, privat şi cetăţeni. Iar finele anului se încununează cu un raport de evaluare a acestor rezultate. Astfel, echipa întreprinderii încearcă să valorifice potenţial oferit de tehnologiile info-comunicaţionale (TIC) pentru ca societatea noastră să comunice şi sa conlucreze în condiţii prielnice pentru fiecare participant la aceste rapoarte.

Suntem conştienţi că cetăţenii nu tind să achiziţioneze încă un produs sau serviciu, dar în primul rând doresc productivitate, securitate şi soluţionarea nevoilor proprii. De aceea, în 2015 un pas important spre dezvoltarea unor tehnologii relevante, corespunzător cerinţelor clienţilor, este obţinerea certificatului de conformitate cu prevederile standardului ISO/IEC 27001:2003. Documentul obţinut atestă că întreprinderea dispune de un sistem de securitate informaţională bazat pe un management eficient al riscurilor, ce răspunde celor mai înalte exigenţe în domeniul protecţiei informaţiei procesate şi prioritar a datelor cu caracter fiscal.

În acelaşi context, Î.S. „Fiscservinform” a obţinut Certificatul de acreditare în domeniul cercetării tehnice a documentelor cu elemente de securitate. Acum clienţii noştri pot avea certitudinea completă că propriul Laborator al întreprinderii îndeplineşte cerinţele standardului internaţional SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi este competent să efectueze constatări tehnico-ştiinţifice a documentelor, dar şi să determine autenticitatea/contrafacerea documentelor.

Totodată întreprinderea investeşte mult în parteneriate de încredere, pentru ca societatea noastră să folosească tot mai multe soluţii comode de interacţiune cu instituţiile de stat. Printre cooperările de o anvergură mai masivă din anul precedent, pot fi menţionate contractul de colaborare cu PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare), întru furnizarea serviciilor de call-centru în perioada electorală 2015. Potrivit căruia, Centrul de apel al întreprinderii a asigurat 24/24 suportul informativ-consultativ şi tehnic tuturor actorilor implicaţi în procesul de organizare şi buna desfăşurare a alegerilor (cca 4 200 persoane responsabile).

O altă colaborare se referă la suportul oferit Primăriei mun. Chişinău. De doi ani consecutiv se asigură procesul de formare, generare, imprimare şi plicuire a avizelor de plată şi a impozitelor imobiliare pentru locuitorii municipiului Chişinău.

În colaborările importante se include şi contractul semnat cu Comisia Naţională de Integritate, căreia Î.S. „Fiscserviform” îi prestează, la fel al doilea an deja, servicii de digitizare şi procesare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, precum şi a declaraţiilor de interese personale.

Domeniul IT este unul complex ce implică dezvoltare şi monitorizare continuă, iar cadrul de referinţă pentru o creştere economică dinamică şi durabilă are la bază încurajarea inovării. Aceasta, însă, porneşte de la lucrările cu caracter permanent, zilnic.

La moment, întreprinderea administrează şi întreţine 42 subsisteme informaţionale automatizate; 5 portaluri web, 25 servicii web; 45 baze de date; un spectru larg de servicii şi aplicaţii specializate pentru servere, echipamente tele-comunicaţionale şi calculatoare de birou; sisteme, de securitate a informaţiei şi regim, precum şi sistemul de asigurare a accesului la resursele informaţionale ale Serviciului Fiscal de Stat pentru alte autorităţi şi instituţii publice.

Din aceeaşi rutină zilnică face parte şi procesarea documentelor fiscale parvenite către SFS. Prin urmare, în anul curent întreprinderea a asigurat procesarea a cca. 4,5 mil. de documente fiscale, dintre care: 560,6 mii – procesate manual; 134,5 mii – prin intermediul SIA „Declaraţia rapidă”; 3,7 mil. – procesate electronic (dispoziţiile de plată trezoreriale). Au fost arhivate - 695 mii documente fiscale; executate proceduri de ridicare - 2 556 (3 476 file) documente în original, în baza a 38 Ordonanţe de ridicare a documentelor fiscale; au fost executate lucrări de scanare la cerere - 2 694 documente fiscale.

Dorim să menţionăm că în anul 2015 întreprinderea a dezvoltat şi lansat peste 20 de instrumente electronice noi, menite să simplifice gestionarea activităţilor persoanelor fizice şi juridice în raporturile lor cu SFS; dar în acelaşi timp, să optimizeze procesele de administrare fiscală din ţara noastră. Tot portofoliul de produse şi servicii poate fi vizualizat pe pagina web: www.fiscservinform.md.

Mai mult ca atât, s-a asigurat implementarea unui nou sistem de monitorizare şi generare a declaraţiilor precompletate pentru persoane fizice (SIA „Declaraţie electronică precompletată”). Acum cetăţenii pot transmite mult mai simplu şi mai rapid declaraţia pentru venitul anual acumulat. Este nevoie doar de a verifica informaţiile deja completate din declaraţia electronică, de a semna documentul şi a-l transmite electronic în adresa SFS.

Un alt obiectiv, pe care l-a realizat întreprinderea întru impulsionarea digitizării raporturilor de interacţiune a contribuabililor cu autoritatea fiscală, - este racordarea serviciilor electronice fiscale cu mecanismul guvernamental de semnătură digitală „MSign”. Astfel, contribuabilii au posibilitatea sa-şi aleagă semnătura oricărui operator acreditat din ţară pentru a raporta în adresa SFS, inclusiv semnătura electronică calificat avansată eliberată de către Î.S. „Fiscserviform”. Întrucît la data de 29.12.2015 întreprinderea a primit Certificatul de acreditare în calitate de prestator de servicii de certificare în domeniul aplicării semnpturii electronice avansat calificate şi a revenit cu noi forţe în ajutorul agenţilor economici.

În acelaşi timp, luînd în considerare liberalizarea procesului de acordare a diapazonului de serii şi numere pentru formulare tipizate de documente primare cu regim special de către Serviciul Fiscal de Stat, Î.S. „Fiscservinform” a venit şi aici cu o ofertă care să fie disponibilă tuturor contribuabililor.

Prin urmare, echipa Î.S. „Fiscservinform” nu încetează să găsească soluţii pentru cele mai dificile sarcini şi cele mai recente cerinţe naţionale şi internaţionale. Avînd în vedere însă că produsele şi serviciile propuse de către înrtreprindere sunt într-o permanentă creştere, de la începutul anului 2015, a fost lansat Incubatorul „Tânărul specialist în domeniul sistemelor informatice fiscale”, care prevede un proces permanent de identificare şi selectare a tinerilor specialişti în domeniul IT. Astfel, candidaţilor li se oferă oportunitatea de participare la un program gratuit de acumulare a experienţei profesionale, prin dezvoltarea unor proiecte complexe şi interesante din sfera guvernării electronice. Persoanele implicate au drept motivare angajarea lor finală în cîmpul de muncă al întreprinderii.

Respectiv, toţi cei interesaţi într-un job diversificat, original şi creativ, unde munca depusă va fi pe deplin apreciată şi desfăşurată alături de oameni iscusiţi şi calificaţi în domeniul IT - sunt bineveniţi în echipa noastră şi pot aplica pentru unul din posturile vacante disponibile pe pagina oficială a întreprinderii - www.fiscservinform.md.

Pentru orice detalii Vă rugăm să contactaţi Centrul nostru de Apel la numărul de telefon (022) 822 222 sau ne puteti scrie pe adresa de e-mail: fiscservinform@fsi.fisc.md.