Nume
Parola
Vizualizări: 9050
Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, aprobată în lectură finală
Chișinău, 11 Martie 2016 — Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice a fost votată în lectură finală de către Parlamentul Republicii Moldova. Documentul elaborat de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor promovează utilizarea în comun, de către furnizorii serviciilor de comunicații electronice, a elementelor de infrastructură.

Potrivit legii adoptate, în planurile urbanistice ale municipiilor şi oraşelor, în proiectele de construire, reabilitare sau reconstruire a străzilor sau a drumurilor publice naţionale, va fi prevăzută, în mod obligatoriu, construirea unei canalizări subterane pentru găzduirea reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Totodată, construcţiile noi destinate locuinţelor (cu excepţia caselor individuale), precum și noile oficii pentru birouri sau hoteluri, instituțiile de învățământ și cele financiar-bancare, vor avea prevăzută infrastructura necesară pentru reţelele interne de acces, inclusiv trasee sistematizate cablate, care să permită furnizarea de servicii de comunicaţii electronice în bandă largă până la punctele terminale ale reţelei publice de comunicaţii electronice şi cu un spaţiu tehnologic, situat în interiorul imobilului şi accesibil furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice. Prin intermediul acesteia se poate efectua conectarea la reţelele interne de acces a fiecărui utilizator în funcție de preferințele personale la alegerea furnizorului de servicii și vor fi evitate multiplele cabluri amplasate pe scările blocurilor.

În același timp, Legea votată în lectură finală simplifică și asigură claritatea în procedurile de obținere și exercitare a dreptului de acces pe proprietăți publice sau private. Astfel, se încurajează dezvoltarea rețelelor publice de comunicații electronice la nivel național, sporirea investițiilor în infrastructura de profil, și se asigură o concurență loială pe piața serviciilor de comunicații electronice.

Proiectul de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicații electronice a fost elaborat în conformitate cu prevederile Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova și Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.