Nume
Parola
Vizualizări: 9397
Termeni de referinţă pentru selectarea unui manager al Centrului Apicol creat în cadrul proiectului „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”
Bălți, 25 Aprilie 2016 — DESPRE PROIECT

Proiectul „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Guvernul României prin intermediul programului AOD și implementat de ADR Nord este conceput pentru a contribui la dezvoltarea socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord. Proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem de achiziții, stocare, procesare, ambalare de produse apicole la nivel regional, valorificarea potențialului melifer din regiune prin crearea unui sistem de marketing, precum și consolidarea capacităților a 100 apicultori locali privind utilizarea programelor de implementare a standardelor internaţionale de calitate în cadrul a 10 seminare și a unei vizite de studiu în România. Implementarea cu succes a proiectului va permite multiplicarea lui în celelalte regiuni de dezvoltare a Republicii Moldova.

OBIECTIVE

► crearea grupurilor de producători la nivel local și regional pentru formarea loturilor de produse pentru vânzare pe piața internă și la export, în scopul majorării veniturilor, diminuării cheltuielilor și asigurării competitivității produselor;
► crearea unui sistem (centru) de achiziții, stocare, procesare, ambalare și formare a loturilor de produse apicole la nivel regional în orașul Cupcini, raionul Edineț;
► crearea unui sistem de comunicare, informațional și marketing în orașul Cupcini, raionul Edineț;
► asigurarea unei polenizări saturate a livezilor, culturilor entomofile și florii spontane din zone;
► valorificarea la maximum a potențialului melifer din regiune;
venituri majorate în regiune prin vînzarea produselor cu valoare adăugată în apicultură, precum și în ramurile economiei conexe (agricultură, transport, comerț etc.);
► implementarea sistemelor de monitorizare a calității, trasabilității, securității alimentare a grupurilor de producători apicoli cu impact regional;
► atragerea tinerilor (inclusiv a femeilor) în practicarea apiculturii din spațiul rural și integrarea lor în grupuri de producători regionali;
► consolidarea capacităților a 100 apicultori locali privind utilizarea programelor de implementare a standardelor internaţionale de calitate şi de inofensivitate alimentară în cadrul a 10 seminare și a unei vizite de studiu organizate în perioada pasivă a sezonului apicol.
► fortificarea sănătății populației din regiune prin sporirea consumului de produse apicole ecologice.

REZULTATE

► produse apicole de calitate;
mediul de afaceri dezvoltat;
► produse apicole procesate ulterior și obținerea unei game diversificate a acestora;
produse apicole obținute și stocate conform standardelor internaționale;
► capacități de comerț și promovare a exportului produselor apicole îmbunătățite;
forțe calificate de muncă în domeniul apicol;
► nivel de sărăcie redus în localitățile rurale prin crearea noilor locuri de muncă;
► populație sănătoasă prin sporirea consumului de produse apicole ecologice;
mediu favorabil pentru investiţii în agricultură;
► noi servicii în zona de nord a Republicii Moldova (stocare, procesare, ambalare produse apicole, servicii de polenizare dirijată a culturilor entomofile);
► infrastructuri de bază pentru servicii de afaceri în apicultură.

BENEFICIARI

► 100 apicultori din Regiunea de Dezvoltare Nord instruiți și implicați în diverse activități ale proiectului;
► cel puțin 9 persoane din Regiunea de Dezvoltare Nord instruite și angajate în Centrele noi-create;
► Consiliul raional Edineț;
► Primăria orașului Cupcini.

Pentru implementarea cu succes a prezentului proiect și durabilitatea lui ulterioară, va fi angajat un manager al Centrului Apicol, care va avea următoarele sarcini și responsabilități:

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

► organizează activitatea Centrului Apicol;
► reprezintă Centrul apicol în relaţiile cu organele de stat, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile internaţionale etc.;
► angajează şi concediază personalul Centrului de comun acord cu Consiliul raional Edineț, în conformitate cu structura Centrului, determină atribuţiile de serviciu şi programul de lucru;
► asigură executarea calitativă a tuturor activităţilor în cadrul Centrului Apicol;
menține contactul direct cu apicultorii pentru o bună relație cu aceștia;
► oferă sprijin în rezolvarea problemelor semnalate de apicultori și supraveghează ► buna desfășurare a activității Centrului Apicol;
► asigură respectarea termenilor contractuali cu apicultorii;
► identifică, împreună cu personalul tehnic și operațional, îmbunătățirile care trebuie aduse Centrului Apicol și se asigură de implementarea lor corectă;
► gestionează relația cu autoritățile locale și cu apicultorii;
► gestionează bugetele lunare / anuale (operațional + tehnic) și asigură îndeplinirea obiectivelor fixate;
► asigură controlul bugetului alocat și identifică modalități de reducere a costurilor fără afectarea standardelor calității produselor apicole;
► gestionează raportările de management și informațiile financiare ale Centrului Apicol.

Locul de muncă: Managerul își va desfășura activitatea în orașul Cupcini, raionul Edineț.

Cerințe față de candidați:

EDUCAȚIE

► studii superioare corespunzătoare în drept, economie, finanţe, management, agricultură sau alte domenii relevante.
► instruiri în domeniul managementului de proiect, administrării întreprinderilor, vânzări sau alte discipline conexe va fi un avantaj.

EXPERIENȚĂ ȘI ABILITĂȚI

► experienţă profesională: activitate de muncă în funcţii manageriale de cel puțin 10 ani.

CUNOȘTINȚE

► cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
► cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
► cunoaşterea limbii ruse şi a limbii engleze;
► cunoaşterea proceselor manageriale;
► cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: coordonare, negociere, spirit de iniţiativă, atenţie la detalii, viziune de ansamblu, abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente necesare pentru a fi depuse la înaintarea propunerii:

Candidatul interesant va depune, din data de 25 aprilie până în data de 6 mai 2016, la adresa de e-mail adrnord@gmail.com, următorul set de documente:

► scrisoare de motivare;
► Curriculum Vitae;
► copia carnetului de muncă;
► copia diplomei de studii superioare, copia certificatelor sau cursurilor de instruire la care aţi participat în ultimii trei ani (dacă sunt).

www.adrnord.md